Atradius: productie Nederlandse chemie 4% lager in 2022

De Nederlandse chemieproductie zal in 2022, onder druk van hoge energieprijzen en knelpunten in de grondstoffenvoorziening, met 4% dalen. In 2023 zal de productiekrimp afvlakken tot ongeveer 1% omdat de bevoorradingsproblemen van grondstoffen zullen verminderen. In heel Europa voelen chemieproducenten de toenemende concurrentie van overzeese concurrenten, zoals de VS, die relatief lagere energiekosten hebben.

Dit concludeert kredietverzekeraar Atradius die onderzoek deed naar de wereldwijde chemiesector. ‘Europese chemieproducten kunnen de sterk gestegen energierekening moeilijk doorberekenen aan de eindgebruikers. Het aantal Nederlandse chemiebedrijven dat de productie heeft verminderd of tijdelijk heeft stopgezet, is toegenomen omdat volledig operationeel zijn niet langer rendabel is. Veel door de chemische industrie geleverde tussenproducten gaan naar de rubber-, kunststof- en meubelindustrie. Daarom hebben productieknelpunten een negatief effect op de productiecapaciteit van die sectoren.’

Financieel staat de chemiesector er nog redelijk goed voor volgens Atradius, maar veel zal afhangen van de toekomstige ontwikkelingen van de gasprijzen en een dreigend neerwaarts risico van gasrantsoenering.

Verwacht wordt dat de winstmarges zullen verslechteren. Voor 2023 wordt dan ook rekening gehouden met een toename van het aantal faillissementen. Toch zal de chemie het ten opzichte van het gehele Nederlandse bedrijfsleven nog redelijk doen. Volgens Atradius zal het aantal faillissementen in de sector teruggaan naar het (normale) niveau van vóór de crisis.

Atradius voorziet wel een afvlakking van toekomstige investeringen. ‘Als de hoge gasprijzen in Nederland langere tijd aanhouden, kunnen nieuwe investeringen in chemische productielocaties uitwijken naar markten waar energie goedkoper is. Bovendien zullen hogere investeringen om aan milieunormen te voldoen een uitdaging vormen, zowel door de strengere regelgeving als door de toenemende vraag van consumenten naar “groenere” producten.’

Delen:

monique@industrielinqs.nl