Dow sluit overeenkomst met overheid op gebied van duurzaamheid

Dow Terneuzen legt doelstellingen duurzame toekomst vast

Dow Terneuzen heeft een overeenkomst gesloten met de Minister van Economische Zaken en Milieu en de Commissaris van de Koning van Zeeland over een duurzame toekomst voor het bedrijf. Dow zal volgens deze overeenkomst in 2050 volledig duurzaam produceren. Er worden voor 2030 al belangrijke stappen gemaakt. Het bedrijf denkt hierbij aan maatregelen als circulaire waterstof, CCS en elektrificatie.

Een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring is het verduurzamen van het stoomkraken. De krakers gebruiken nu restgas van het proces als brandstof. Dow wil dat proces verduurzamen door geen restgas maar waterstof als brandstof te gebruiken. Daarnaast wil Dow gasturbines die gebruikt worden voor de koeling in het kraakproces vervangen door elektromotoren. Dit zorgt niet alleen voor minder CO2 uitstoot, maar ook voor minder stikstofuitstoot. Dow wil ook de CO2 die vrijkomt bij de productie gaan opvangen en opslaan om zo de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Dow startte in juni van dit jaar een experimentele opstelling voor elektrisch kraken op.

Reducties

Deze maatregelen zouden moeten leiden tot een CO2 besparing van 1,7 miljoen ton in 2030. Dat is 43 procent van de totale emissies en 12 procent van de doelstelling in het klimaatakkoord. Ook zal het bedrijf 10 procent van haar NOx emissies reduceren. Daarnaast zal het bedrijf op korte termijn haar watermanagement verder verduurzamen. Tegen 2025 moet op de Nederlandse site alleen nog gerecycled water worden gebruikt.

Inspanning

Directeur Dow Benelux Anton van Beek geeft aan dat om een duurzame toekomst te bereiken er een inspanning moet zijn vanuit het bedrijf en dat er nauw moet worden samengewerkt met de nationale en regionale overheden. Daarvoor zal het bedrijf jaarlijks kijken op welk punt het staat en waar de transitie versneld kan worden.

De intentieverklaring tussen de overheid en Dow is een belangrijke stap in de maatwerkaanpak van het Rijk. De overheden geven in de intentieverklaring aan hoe de plannen en projecten tot een meer duurzame productie ondersteund kunnen worden. Het kabinet streeft ernaar met Dow in 2023 een bindende maatwerkafspraak te sluiten.

Maatwerkaanpak

Met de maatwerkaanpak kunnen de 20 grootste industriƫle uitstoters een extra stap zetten om nieuwe duurzame technologieƫn vorm te geven die leiden tot minder CO2-uitstoot. Daarmee worden bedrijven uitgedaagd zelf met hun ambitieuze plannen te komen om de CO2-uitstoot in hun eigen schoorsteen en elders in de keten te verminderen, en hun impact op de omgeving te verbeteren. Met maatwerk wil het kabinet de onzekerheden, obstakels en vertragende factoren rond verduurzaming zoveel mogelijk wegnemen. Bedrijven moeten wel een visie hebben op hun weg naar klimaatneutraliteit en circulariteit, zodat ze hun activiteiten nu en in de toekomst in Nederland kunnen blijven ontwikkelen. Daarnaast kunnen afspraken gemaakt worden over onder andere energie- en gasbesparing, scholing van technisch personeel, het beperken van stikstofuitstoot en het matchen van vraag naar en aanbod van elektriciteit.

Delen:

monique@industrielinqs.nl