Drijvende LNG-Opslag Eemshaven

Gasunie onderzoekt mogelijkheden voor verhoging LNG-import in Nederland

Gasunie onderzoekt de mogelijkheden voor een verdere tijdelijke uitbreiding van de LNG-importcapaciteit in Nederland. Er wordt zowel naar bestaande als naar nieuwe locaties gekeken. Zo bestaat het voornemen om op basis van technische optimalisaties de bestaande LNG-installaties in Eemshaven (EemsEnergyTerminal) en in Rotterdam (Gate) verder uit te breiden. Daarnaast zullen een of meerdere nieuwe (drijvende) LNG-terminals ervoor moeten ervoor zorgen dat er ook volgend jaar voldoende aanbod van gas is. Hiervoor is op dit moment de haven van Terneuzen in beeld.

Dit onderzoek gebeurt na overleg met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

In Nederland zullen er deze winter geen fysieke gastekorten optreden. De prijzen zijn wel hoog en dat komt omdat er in Noordwest-Europa nog wel een structurele schaarste heerst. De druk op de prijzen kan verlicht worden door energiebesparing, uitbreiding van de LNG importcapaciteit in Nederland en door versnelling van de energietransitie.

Gasunie werkt daarom, in nauwe samenwerking met de Nederlandse overheid, aan de aanleg van een nationaal waterstofnetwerk. Waterstof kan voor de komende twee á drie jaar echter nog niet de vraag naar aardgas vervangen. Voor de korte termijn is het realiseren van aanvullende LNG importcapaciteit daarom de meest aangewezen aanpak om de prijzen op de gasmarkt te stabiliseren.

Om een daling in deze gasprijs te kunnen nastreven kijkt Gasunie naar een tijdelijke verdere verruiming van de importcapaciteit tot en met de winter 2025/2026. Het gaat hierbij om maatregelen die al komende winter (2023/2024) ingezet kunnen worden en bij voorkeur al vóór het vulseizoen van de gasbergingen begint (april 2023).

Gasunie wil vanwege het belang van de transitie naar een duurzame energievoorziening deze uitbreiding op tijdelijke basis realiseren. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk onderdelen van de tijdelijke installaties na een paar jaar in te zetten voor het transport van waterstof.

 

 

Delen:

monique@industrielinqs.nl