Nobian Hengelo over op hoogcalorisch gas

Nobian Hengelo stapt over op hoogcalorisch gas

Nobian Hengelo is sinds half januari aangesloten op het hoogcalorisch gasnet. Hiermee is het bedrijf volledig afgesloten van het laagcalorisch gasnet met gas uit Groningen. Nobian deed de afgelopen maanden tests en schakelt nu dus volledig over. Deze omschakeling is onderdeel van de omschakelovereenkomst van Nobian met Gasunie Transport Services (GTS), de eigenaar en netbeheerder van het landelijk gastransportnet.

Met de omschakeling geeft Nobian invulling aan de wet die de beperking van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers regelt en die afgelopen jaar in werking trad. Het doel van deze wet is een zo snel mogelijke afbouw van de vraag naar laagcalorisch gas om zo bij te dragen aan de beëindiging van de gaswinning in Groningen. Vanaf eind 2022 was de aansluiting voor hoogcalorisch gas beschikbaar. Binnen het gezamenlijke project met GTS zijn onder meer transportleidingen geschikt gemaakt voor het transport van hoogcalorisch gas.

Groningen

Nobian heeft voor de omschakeling een nieuw gasontvangstation gebouwd waarin door GTS gasinstallaties zijn geplaatst voor de inname van hoogcalorisch gas. Ook heeft het bedrijf in het productieproces in Hengelo energie-installaties aangepast om het hoogcalorisch gas te kunnen verwerken. Na een succesvolle testperiode is de inname van laagcalorisch gas definitief beëindigd. In 2022 was de inname van Nobian aan laagcalorisch gas gelijk aan ongeveer 5% van de totale gasproductie in Groningen.

Stevige investeringen

Volgens de locatiedirecteur van Nobian Hengelo, Sieger Lodders, vroeg dit project ‘stevige investeringen om de productiefaciliteiten en de aansluiting voor inname gereed te maken’. Hij gaf daarbij tevens aan dat het bedrijf verder inzet op reductie van het totale gasverbruik. Zo heeft Nobian het verbruik van (Gronings) gas al flink teruggebracht door een groot deel van de voor zoutproductie benodigde warmte in Hengelo te vervangen van gasgestookte stoomproductie naar duurzame stoom vanuit afvalenergiebedrijf Twence.

Onlangs tekende Nobian ook een intentieverklaring met het kabinet, in het kader van de maatwerkafspraken om de huidige doelstelling voor nul CO2-uitstoot in 2040 met nog eens tien jaar te versnellen naar 2030. Elektrificatie van de zoutproductie vormt een onderdeel van de afspraken.

Delen:
Tags

jacqueline@industrielinqs.nl