Luchtfoto haven Rotterdam

Onyx wil waterstoffabriek op Maasvlakte

Het op de Maasvlakte gevestigde Onyx Power wil een fabriek bouwen voor de productie van zogenaamde blauwe waterstof. De waterstoffabriek krijgt een capaciteit van 1200 MW en kan daarmee ongveer 300 kiloton waterstof produceren. Het is de bedoeling dat de installatie tegen 2028 in bedrijf wordt genomen.

Blauwe waterstof wordt geproduceerd uit aardgas. Hierbij wordt het CO2 afgevangen en opgeslagen in lege gasvelden onder de Noordzee. Onyx Power denkt hiermee jaarlijks 2,5 miljoen CO2 te kunnen besparen.

Kolencentrale

Onyx Power wil de installatie bouwen naast de bestaande energiecentrale op de Maasvlakte. Deze kolencentrale werd in 2015 in gebruik genomen. Onyx is in handen van Riverstone, dat de centrale in 2019 overnam van Engie. Engie bouwde de centrale destijds met de intentie om het geproduceerde CO2 af te vangen. Dit gebeurde echter nooit. In 2021 kwam Onyx Power met het kabinet overeen dat de centrale zou sluiten. Hiervoor zou de eigenaar een compensatie van ruim 200 miljoen euro krijgen. Vorig jaar besliste Riverstone echter dat de centrale in ieder geval nog een jaar in bedrijf zou blijven.

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl