Locatie Aldel Groningen Seaports

GIGA Storage bouwt grote energie-opslagfaciliteit op terrein DAMCO Delfzijl

In de afwikkeling van het faillissement van DAMCO Aluminium Delfzijl Coöperatie U.A. heeft de curator het gesloten distributienet met de aansluiting op het hoogspanningsnet verkocht aan GIGA Storage. Deze onderneming wil het gesloten distributienet gebruiken om op deze locatie een grootschalige energieopslag te realiseren. Hiermee kan GIGA Storage TenneT ondersteunen om vraag en aanbond op het Nederlandse elektriciteitsnet te balanceren. Groningen Seaports sloot een pachtovereenkomst voor vijftig jaar met GIGA Storage.

In de regio Delfzijl wordt een grote hoeveelheid duurzame energie opgewekt. De nieuwe energieopslag gaat een belangrijke rol spelen in het tijdelijk opslaan van deze duurzame energie en op momenten dat er tekort is aan energie, deze weer op het elektriciteitsnet te zetten. De locatie is direct aangesloten op het hoogspanningsnet van TenneT. Het doel van deze energieopslag is om lokale congestie op te lossen en netbalanceringsdiensten te leveren aan TenneT. Dit gaat ervoor zorgen dat het net wordt gestabiliseerd en er meer partijen kunnen worden aangesloten.

Logische stap

‘Het is goed om te zien dat zo’n markante locatie met een enorme Groningse geschiedenis nu deels gebruikt gaat worden voor de nieuwe economie: het vergroten van de hoeveelheid duurzame energie op ons netwerk. Wij zijn ook blij met de positieve ondersteuning van TenneT op dit project’, zegt Cas König, CEO van Groningen Seaports. ‘Voor Groningen Seaports is dit een aanvullende en logische stap in de energietransitie.’

Versnelling

‘Hoe jammer het ook is dat dit industrieel baken van Delfzijl moest stoppen, zijn wij zeer verheugd dat wij de mogelijkheid krijgen om een grote industriële energieverbruiker te vervangen en hiermee een duurzame invulling aan de locatie te geven’, aldus Ruud Nijs, CEO GIGA Storage. ‘Dit project betekent een versnelling van de uitrol van onze projecten. GIGA Storage heeft als doel om in 2030 tenminste 3 GW aan energieopslag onder management te hebben. Door de overname van het gesloten distributienet kan GIGA Storage een significante stap maken in de realisatie van deze doelstelling.’

GIGA Storage zal nu beginnen met het ontwerpen en plannen van de faciliteit en de vergunningsaanvraag.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl