Windparken op zee stilgelegd voor vogeltrek

Op zaterdag 13 mei 2023 zijn windmolens op zee bij Borssele en Egmond aan Zee voor vier uur stilgezet. De reden hiervoor was de voorspelling van een massale vogeltrek boven de Noordzee. Door de windmolens stil te zetten kregen de vogels een veilige doortocht. Het is de eerste keer dat deze maatregel is toegepast. De verwachting is dat vanaf het najaar van 2023 vaker windparken stilgezet worden om trekvogels een goede doorgang te verlenen.

De maatregelen volgen op een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam. De UvA ontwikkelde een voorspellingsmodel dat de vogeltrek twee dagen van tevoren voorspelt. In die twee dagen kan TenneT maatregelen nemen om het hoogspanningsnet te stabiliseren vooruitlopend op het stilzetten van de turbines.

De vogeltrek vindt twee keer per jaar plaats, in het voor- en najaar. Dan trekken er in sommige nachten miljoenen vogels over de Noordzee. Deze eerste uitvoering van de maatregel is onderdeel van de proeffase dit voorjaar. In het najaar van 2023 gaat de maatregel officieel in en zal vanaf dan continu verbeterd worden. Ook de windparken die nu in aanbouw zijn én toekomstige windparken zullen meedoen aan de maatregel.

Rijkswaterstaat heeft de procedure ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat met onder andere de windparkeigenaren, netbeheerder TenneT, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de Vogelbescherming en Stichting de Noordzee.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl