Hoe ga je om met waterstof?

TNO leidt consortium ontwikkeling ‘Derde-generatie elektrolysers’

TNO gaat samen met de drie technische universiteiten en een aantal bedrijven een nieuw type elektrolyser ontwikkelen. Deze elektrolysers moeten een hogere efficiency en lagere kosten hebben. Ook moeten ze circulair ontworpen zijn.

Het consortium kijkt naar de ontwikkeling van state of the art componenten en stacks voor elektrolysers en de technologie om deze te maken. Het doel is om zo een belangrijke toeleverancier voor de internationale elektrolysermarkt te worden.  Het project ‘Derde-generatie electrolyzers’ is onlangs van start gegaan en heeft een looptijd van vijf jaar.

De meeste ontwikkelingsprojecten zijn momenteel gericht op het opschalen van huidige generatie electrolysertechnologie in de eerste grootschalige 100 MW+ waterstoffabrieken. TNO werkt in het project HyScaling met Nederlandse partijen aan de tweede generatie elektrolysers, die gebruik maken van PEM en alkaline technologieën. Deze presteren beter en zijn efficiënter en goedkoper. Het ontwerp blijft echter in grote lijnen hetzelfde.

Synergy

Het nieuwe project richt zich echter op een samenhangend onderzoek naar alle nu beschikbare technologieën om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Ook kijkt het consortium naar de elektrolyse van CO2. De partijen verwachten dat de verschillende concepten synergieën zullen opleveren. Met name bij de ontwikkeling van hightech productietechnologie van de componenten en stacks.

Zo ontwikkelde TNO de Atomic Layer Deposition technologie, waarmee dunne lagen functionele materialen op grote oppervlakten kunnen worden aangebracht. Deze technologie is veelbelovend in de ontwikkeling van nieuwe elektrolysers en wordt op de markt gebracht door spin-off bedrijf SparkNano.

NXTGEN HIGHTECH

Het project ‘Derde-generatie electrolyzers’maakt deel uit van het NXTGEN HIGHTECH programma dat in zes essentiële domeinen hightech oplossingen gaat bieden voor een nieuwe generatie productietechnologie. In het domein duurzame energie gaat het naast groene waterstofenergie om nieuwe batterijen.

Deelnemende bedrijven, organisaties en kennisinstellingen in dit project zijn: Admatec, Bosch Transmission Technology, Robert Bosch, Coval Energy, Delft IMP, Demcon Energy Systems, HyGear, Magneto Special Anodes, NedStack fuel cell technology, SparkNano, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente, VDL Groep, VSParticle Vereniging High Tech NL en TNO.

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl