Samenwerking Havens Rotterdam en Duisburg

Havens Rotterdam en Duisburg onderzoeken haalbaarheid waterstofcorridor

De haven van Rotterdam heeft samen met duisport een nieuw haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van Europese waterstofketens en de rol van beide havens hierin. Het onderzoek onderstreept de noodzaak voor opschaling van infrastructuur en transportroutes. Samen met OCI Global is een demonstratie gepland van hoe de waterstofcorridor er in de praktijk uit zou komen te zien.

Het onderzoek laat zien welke rol de twee havens gezamenlijk moeten spelen ter ondersteuning van de groeiende vraag van de industrie in het Ruhrgebied naar waterstof en waterstofderivaten. Ook komt de rol van de havens als tussenpersoon tussen overheden, industrie en toekomstige spelers op de waterstofmarkt naar voren. Eén van de conclusies van het rapport is dat de geplande waterstofcorridor tussen Rotterdam en duisport feitelijk al bestaat. Maar om te voldoen aan de verwachte groei moet de relevante infrastructuur worden uitgebreid en geschikte gebieden beschikbaar worden gesteld.

Pijpleidingen

De verwachting is dat de vraag naar koolstofarme waterstof in de regio Noordrijn-Westfalen tot 2045 zal toenemen tot meer dan een miljoen ton per jaar. De vraag naar methanol zal stijgen tot meer dan 2,5 miljoen ton. Uit het onderzoek blijkt dat de eerste waterstofpijpleiding tussen de twee havens tegen 2027 klaar moet zijn om te voldoen aan de groeiende vraag. Die zou gevolgd moeten worden door de aanleg van pijpleidingen voor waterstofderivaten en voor de export van CO2. Ook het vervoer via de binnenvaart en het spoor zal nodig blijven om de waterstofketens van de grond te krijgen en de eerste importen te faciliteren. Volgens de studie zullen er uiteindelijk meerdere waterstofpijpleidingen nodig zijn om aan de vraag in Noordrijn-Westfalen en daarbuiten te voldoen.

Duisburg

In de Haven van Duisburg zijn plannen voor een opslagfaciliteit voor tankcontainers met groene energiebronnen en een tankpark voor vloeibare hernieuwbare brandstoffen en grondstoffen zoals ammoniak. De bouw van een eerste waterstoffabriek is gepland voor medio 2025. Samen met de stad Duisburg en de energiecentrale van Essen wordt momenteel het eerste waterstofopleidingscentrum in de regio gebouwd. Dit zal vanaf 2025 operatief zijn.

Rotterdam

De Rotterdamse haven heeft verschillende projecten aangekondigd voor waterstofimportterminals en lokale waterstofproductie. Zo wil OCI Global de overslagcapaciteit van haar ammoniakimportterminal verdrievoudigen en bouwt Shell aan een grote elektrolyser in de haven. Het Rotterdamse havenbedrijf heeft ruimte gereserveerd voor meerdere elektrolysers die moeten gaan draaien op offshore windenergie. Gasunie start bovendien in Rotterdam met de aanleg van het landelijk waterstofnetwerk.

De havens worden gesteund door het ‘Hy.Region.Rijn.Ruhrgebied e.V.’-initiatief. Duisport was hiervan medeoprichter. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich hier recentelijk ook bij aangesloten.

Op de foto: v.l.n.r. Boudewijn Siemons (CEO a.i. en COO Havenbedrijf Rotterdam), Robert Simons (Vice-burgemeester van Rotterdam), Martin Murrack (stadsdirecteur van Duisburg), Markus Bangen (CEO duisport – Duisburger Hafen AG)

 

 

Delen:

jacqueline@industrielinqs.nl