Lees Petrochem 1 nu tijdelijk online

Tegen 2035 wil chemiebedrijf Covestro wereldwijd volledig klimaatneutraal produceren. Daartoe moeten alle zeilen worden bijgezet. Op het gebied van energiebesparing bijvoorbeeld. Ook ziet CTO Thorsten Dreier mogelijkheden voor de afvang en opslag van CO2. En in de vergroening van de afgenomen elektriciteit. Zo sloot het bedrijf voor de Antwerpse vestiging onlangs een deal met RWE voor langdurige levering van windenergie uit de Noordzee. De kunst is wel – met name voor de Europese sites – om competitief te blijven. Lees het interview met Thorsten Dreier in Petrochem 1.

En Dow Benelux, Yara en Zeeland Refinery hebben de ambitie om in 2030 gezamenlijk 4,2 miljoen ton minder CO2 uit te stoten. Ze legden deze ambitie vast in een intentieverklaring met de overheid. De plannen moeten leiden tot bindende maatwerkafspraken, waarbij de bedrijven investeren in maatregelen om te verduurzamen en de overheid helpt om het juiste kader te bieden en drempels voor de investeringen weg te nemen.

Lees verder in deze editie hoe Nederland naast de stikstofcrisis nu ook richting een watercrisis beweegt. De kwaliteit van het grondwater en oppervlaktewater is zo slecht, dat activiteiten in de landbouw en in de rest van de economie dreigen te worden stilgelegd. Hiermee komen ook de energietransitie en circulaire ambities van de Nederlandse industrie in gevaar

Lees er meer over in het maartnummer van Petrochem. In papieren vorm binnenkort op de mat maar nu tijdelijk online al door te bladeren.

Delen:

Eindredacteur van Industrielinqs en Petrochem, en immer speurend naar relevant nieuws om te delen. Mijn interesse: breed. Mijn specialiteit: investeringsprojecten en onderhoudsstops!

liesbeth@industrielinqs.nl