achtergrond

Corrosiebescherming haven Rotterdam bijna voltooid

Publicatie

10 feb 2017

Auteur

Evi Husson

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

corrosie

Corrosie is de scheikundige aantasting van materialen doordat hun omgeving op ze inwerkt, in het bijzonder de aantasting van metalen door elektrochemische reacties. Het is een begrip waar de industrie niet graag mee te maken heeft. Het leidt tot sterkteverlies, het zorgt voor afbrokkeling, metalen onderdelen worden dunner met soms zelfs gaten in metalen objecten tot gevolg. ‘Kademuren en steigers bestaan vaak grotendeels uit stalen constructies zoals buizen en damwandprofielen en zijn bijgevolg ook onderhevig aan corrosie. Bescherm je deze staalobjecten niet, dan lossen ze op door een potentiaalverschil. De wanden worden dunner en diverse soorten corrosie worden gevormd. Denk bijvoorbeeld aan spleetcorrosie, corrosie optredend in spleten en kieren die gevuld raken met water; of putcorrosie waarbij deeltjes (vaak chloride-ionen) de beschermende laag van materialen die zich tegen corrosie beschermen met een oxidelaag, doordringen’, stelt Max Schellenbach, Ports & Downstream Manager bij Boskalis. ‘Om corrosie tegen te gaan kun je kathodische bescherming aanbrengen, bijvoorbeeld met opgedrukte stroom of met aluminium anodeblokken. De corrosie staat dan nagenoeg stil.’ Stroomopdruksystemen worden ook vaak gebruikt voor pijpleidingen. Een stroomopdruksysteem maakt gebruik van een gelijkrichter en inerte titanium anoden die zijn voorzien van edelmetalen met een zeer lange levensduur zoals iridium of platina. ‘Bij kademuren worden vaak anodes gebruikt’, geeft Schellenbach aan. ‘Je kunt kademuren natuurlijk ook beschermen door middel van een coating, maar dan moet je een kademuur op het droge zetten en dat gebeurt niet, terwijl een coating eveneens op lange termijn zijn werking zal verliezen, net als een anode. Een onderhoudsvrije kademuur bestaat daarom in wezen (nog) niet.’ Oorzaken In de jaren zestig en zeventig was de corrosieproblematiek bij de bouw van kademuren nog niet bekend in de havens. Offshore werden al maatregelen genomen om corrosie tegen te gaan, maar in de Nederlandse havens werd hier nog niet de grootste aandacht aan besteed. Piet Louwen, manager asset management Constructions Havenbedrijf Rotterdam geeft uitleg over de situatie in de haven van Rotterdam: ‘Rond 1998 waren we bezig met werkzaamheden aan een kademuur waarbij de duiker aangaf dat hij een aantal kleine gaatjes had ontdekt in de damwand. Dit was de aanleiding om...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Petrochem
  • Bladerbare versies van het blad Petrochem
  • Projectendatabase
Aanmelden
Fotocredit: Boskalis