achtergrond

De feiten over bioplastics

Publicatie

2 jun 2017

Auteur

Jacqueline van Gool

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

bioplastics

Er wordt veel over bioplastics gesproken en geschreven, maar er heerst nog veel onwetendheid, ook bij het bedrijfsleven. Wageningen Food & Biobased Research heeft een rapport uitgebracht dat een overzicht biedt van de feitelijke stand van zaken. Welke types bioplastic zijn beschikbaar? Wat zijn de eigenschappen en voor welke toepassingen zijn ze geschikt? Kernvraag is hoe met de materialen om te gaan na gebruik. ‘De termen bioplastic, biobased en bio-afbreekbaar plastic worden dikwijls ten onrechte door elkaar gebruikt’, vertelt Christiaan Bolck, programmamanager materials bij Wageningen Food & Biobased Research van de WUR. Hij was verantwoordelijk voor de totstandkoming van het onlangs gepresenteerde rapport Bio-based and biodegradable plastics – Facts and Figures, Focus on food packaging in the Netherlands. ‘In dit rapport scheppen we meer duidelijkheid in de terminologie.’ Bioplastics is eigenlijk een overkoepelende term voor biobased plastics – gemaakt uit hernieuwbare grondstoffen – en biologisch afbreekbare plastics – gemaakt van zowel fossiele als biobased grondstoffen. Om maar meteen een groot misverstanden over biologisch afbreekbare plastics uit de wereld te helpen: biologisch afbreekbaar betekent niet dat de materialen onstabiel zijn, gemakkelijk kunnen worden gehydrolyseerd (het veroorzaken van een chemische reactie bij water of een andere stof, red.) of verslechteren als ze mechanisch worden gerecycled. Ook benadrukt het rapport dat de term biologisch afbreekbaar relatief is. De snelheid van afbraak hangt samen met het milieu waarin het plastic afbreekt onder invloed van de daar aanwezige condities, zoals temperatuur, vochtigheid en micro-organismen. Voor compostering zijn daarvoor normen vastgesteld, maar deze plastics zijn geen oplossing voor zwerfvuil en het plasticsoep-probleem in de oceaan. Percentages De markt voor bioplastics is de afgelopen jaren steeds volwassener geworden. Er zijn meer materialen beschikbaar, waarmee meer verschillende producten kunnen worden gemaakt. Biobased en bio-afbreekbare plastics worden steeds meer toegepast in verpakkingen, met name voor voedingsmiddelen. Bolck: ‘Het groeiend milieubewustzijn van de consument speelt hierbij een duidelijke rol. Maar ook in andere markten, zoals in de automotive en elektronica worden steeds meer biobased plastics toegepast.’ Toch zijn de percentages bioplastics nog laag ten opzichte van de totale hoeveelheid plastic die wordt gebruikt. Op dit moment is slechts zo’n één...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Petrochem
  • Bladerbare versies van het blad Petrochem
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Petrochem 6-2017

Jacqueline van Gool

Neem contact op - Bekijk profiel

Petrochem 2, 2022

13 april 2022

nieuws

Gunvor bereidt bouw Rotterdamse biobrandstoffenfabriek voor


Vier de industrie tijdens het iLinqs Festival

Wanneer 22 Jun 2022-23 Jun 2022
Locatie RDM Onderzeebootloods Rotterdam