achtergrond

Digitalisering bepalend bij onderhoud

Publicatie

6 mrt 2020

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

digitalisering, onderhoud

Onderhoud is een belangrijk aandachtspunt in de (petro)chemie. Een duurzame kijk op de installaties kenmerkt de filosofie daarop in de komende jaren. Daarbij zien we dat het onderhoud voorspelbaar wordt gemaakt en digitale technieken bieden daarbij een helpende hand. Bij de inzet van deze technieken speelt dan de rol: Welke data gaan we verzamelen? Welke data hebben we nodig? En welke informatie moet je uit die ingezamelde data halen? Joost Boers Vooral bij nieuwe installaties en vernieuwing wordt gekeken naar duurzaamheid, bijvoorbeeld verbruik van grondstoffen en vermindering van uitstoot. En daarmee wordt het onderhoud steeds meer een businesscase voor het hele bedrijf. Petra Jalink, senior consultant asset management bij Bilfinger Tebodin, onderscheidt drie aandachtspunten op het gebied van onderhoud: verouderde assets, digitalisering en verduurzaming. En ze hebben alle drie met elkaar te maken. Verouderde assets worden in kaart gebracht met een asset life cycle assessment, een scan van de installaties om te kijken welke investeringen en maatregelen nodig zijn om de doelstellingen te halen. In eerste instantie zal een bureaustudie worden uitgevoerd waarna zo nodig op de site wordt bekeken wat de situatie is en waarna een kostenraming kan worden gemaakt om het investeringsplan te maken. Dit zijn multidisciplinaire projecten, waar kennis van onderhoud, engineers, en cost estimators nodig zijn. Met de lage rentestand moet de terugverdientijd van de investering korter worden, waardoor eerder wordt gerenoveerd dan compleet vernieuwd. ‘Vaak gaat het om een combinatie van deze twee varianten’, vertelt Jalink. ‘Bij nieuwe processen red je het meestal niet met renoveren.’ Tijd besparen Digitalisering is van belang vanwege diverse redenen: je moet de as-built gegevens van installaties goed vastleggen. Dat is van belang voor het juiste onderhoud. ‘Je moet erop voorbereid zijn dat jouw medewerkers een keer iets anders gaan doen. De kennis heb je dan vastgelegd voor opvolgers of contractors’, vervolgt Jalink. ‘Voor het toepassen van big data voor predictive en prescriptive onderhoud moeten de basisgegevens van de installatie op orde zijn. We zien ook dat er alternatieven komen voor het vastleggen van installatiegegevens in het onderhoudsbeheersysteem. Zoals met 3D-scans of video’s waarin werkinstructies worden vastgelegd. Dat kan tijd...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Petrochem
  • Bladerbare versies van het blad Petrochem
  • Projectendatabase
Aanmelden
Fotocredit: AdobeStock
Bron: Petrochem 2-2020