achtergrond

‘Extra uitdagingen in een complex energiesysteem’

Publicatie

9 jul 2018

Auteur

David van Baarle

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

e-Refinery, elektrochemie

Om het potentieel van het nieuwe elektriciteitsaanbod te benutten, bundelde de Technische Universiteit Delft de activiteiten in het e-Refinery programma. Programmamaker Paulien Herder en programmadirecteur Bernard Dam zetten zich in om de terrawatt windcapaciteit die tot 2050 beschikbaar komt, in te zetten om de chemische industrie te verduurzamen. Elektrochemie speelt daarin een belangrijke rol. De transitie naar duurzame energie kan niet alleen worden gedragen door de energiesector. De uitgesproken ambitie van de ondertekenaars van het Energieakkoord om in 2050 CO2-neutraal of zelfs CO2-negatief te produceren, is daarvoor te verstrekkend. Om echt van onze fossiele verslaving af te komen, moet het hele energie- en industriële systeem om en dat betekent dat ook de gebruikers zich zullen moeten aanpassen. Grofweg zijn die in te delen in gebouwde omgeving, transport en de industrie. Die laatste partij kan bovendien een belangrijke rol spelen in de balancering van het volatiele energieaanbod door zijn vraag te flexibiliseren. Dit is met name nodig naarmate het aandeel windenergie toeneemt, omdat wind nu eenmaal grillig is. Het aandeel hernieuwbare energie in Nederland is met 6,6 procent nog niet heel hoog. Sterker nog: Nederland is op dit vlak het slecht presterende kindje van Europa. Het grootste deel van deze hernieuwbare bronnen komt momenteel op het conto van biomassa, wat onder meer wordt meegestookt in kolencentrales. Het tij lijkt echter gekeerd nu de eerste subsidieloze offshore-windparken zijn aanbesteed. Dankzij de socialisering van de offshore elektriciteitstransportnetten, toewijzing van offshore locaties en vereenvoudiging van het vergunningenbeleid, lijkt het aandeel wind de komende jaren snel te kunnen groeien. Reden voor de TU Delft om te onderzoeken hoe de Nederlandse chemische industrie kan profiteren van de één terrawatt windcapaciteit die tot 2050 wordt gerealiseerd. Opslag Om het potentieel van het nieuwe elektriciteitsaanbod te benutten, bundelde de Technische Universiteit Delft de activiteiten in het e-Refinery programma. Onderzoekers van technische natuurwetenschappen, werktuigbouwkunde, materiaalkunde, elektrotechniek, systeemkunde en bestuur en beleid, buigen zich over vraagstukken op het snijpunt van energie en chemie. Programmamaker van het e-Refinery programma Paulien Herder is hoogleraar complexe energiesystemen en afdelingsvoorzitter van Engineering Systems and Services. ‘Met de transitie naar een koolstofloos energiesysteem, introduceren we...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Petrochem
  • Bladerbare versies van het blad Petrochem
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Petrochem 7/8-2018

Petrochem 5, 2019

21 mei 2019

Deltavisie
Deltavisie 2019: The Human Element

Wanneer 20 Jun 2019
Locatie Innovatiekracht, Plaatweg 15, 3202 LB Spijkenisse