achtergrond

Innovatieve reactoren voor directe methaanconversie

Publicatie

6 nov 2017

Auteur

Jacqueline van Gool

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

innovatie

Methaan heeft de potentie om een steeds grotere rol te gaan spelen als grondstof voor de chemische industrie. Niet via energie-intensieve steam reforming, zoals toegepast in geïntegreerde raffinaderijcomplexen, maar via directe omzettingen. Een Europees onderzoeksproject onder leiding van de TU Delft ontwikkelt nieuwe reactorconcepten waarmee ook niet conventionele methaanbronnen direct kunnen worden omgezet. Hoewel aardgas in Nederland toch vooral een rol speelt in de energievoorziening, mag de potentie van methaan als grondstof voor de chemie niet worden onderschat. Methaan is een prachtig bouwblok voor de productie van koolwaterstoffen en andere basischemicaliën. Het wordt al jaren gebruikt voor de productie van waterstof, ammoniak en methanol via steam reforming met als tussenproduct syngas. Door het Fischer-Tropsch proces toe te passen, kunnen ook langere koolwaterstoffen uit syngas worden geproduceerd. De schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten zorgt voor groot enthousiasme om aardgas als grondstof voor de chemische industrie in te zetten. Verschillende partijen zetten daarbij vooral in op verbetering van het Fischer-Tropsch proces, zodat het economisch aantrekkelijk wordt om ook kleinere hoeveelheden gas om te zetten. Een van de bedrijven die hierin voorop loopt, is het Amerikaanse Velocys. In de VS startte zij enkele maanden geleden een kleinschalige GTL-installatie op waarin aardgas wordt omgezet in vloeibare brandstof en chemicaliën. Katalysatoren Een efficiënte directe omzetting van methaan is vanwege de thermische stabiliteit van het molecuul ingewikkeld en nog niet veelvuldig toegepast. Wel zou zo’n directe omzetting, zonder het relatief complexe steam reforming proces als tussenstap, pas echt een doorbraak betekenen. De chemische industrie zou dan wellicht overwegen over te stappen op aardgas in plaats van olie als grondstof. Was dat een aantal jaren geleden nog ondenkbaar, inmiddels zijn er met name in de VS diverse ontwikkelingen geweest die wijzen in de richting van een methaanomzetting zonder tussenstap. Zo is er veel onderzoek gedaan naar katalysatoren die methaan gedeeltelijk oxideren naar methanol. Bijvoorbeeld door het gebruik van zeolieten met koper of ijzerkatalysatoren. En het Amerikaanse bedrijf Calysta Energy gebruikt enzymen om methaan om te zetten in chemicaliën. Een andere route is oxidatieve koppeling van methaan naar etheen. Siluria Technologies is hierin een van de koplopers. Het...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Petrochem
  • Bladerbare versies van het blad Petrochem
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Petrochem 11-2017

Jacqueline van Gool

Neem contact op - Bekijk profiel

Petrochem 2, 2022

13 april 2022

nieuws

Gunvor bereidt bouw Rotterdamse biobrandstoffenfabriek voor


Vier de industrie tijdens het iLinqs Festival

Wanneer 22 Jun 2022-23 Jun 2022
Locatie RDM Onderzeebootloods Rotterdam