achtergrond

Kleurrijke mogelijkheden van waterstof

Publicatie

21 mei 2019

Auteur

David van Baarle

Categorie

Petrochem

Soort

achtergrond

Tags

elektrochemie, waterstof

De energietransitie van fossiele brandstoffen naar emissieloze varianten, noodzaakt de industrie naar andere vormen van energie te kijken. Waterstof is in die plannen een kansrijk alternatief voor de productie van hogetemperatuurwarmte en als grondstof voor de chemie. Groene waterstof is daarbij het einddoel. Maar voordat echt emissieloos kan worden geproduceerd, zijn er talloze tussenvarianten mogelijk. Via grijze, naar blauwe en turquoise zal uiteindelijk de weg worden vrijgemaakt voor groene waterstof. In bijna alle transitiescenario’s speelt waterstof een rol. Waterstof is een energiedrager die zowel kan worden verbrand om er (hogetemperatuur) warmte uit te winnen of dat weer in stroom kan worden omgezet via een brandstofcel. Waterstof is tevens een grond- of hulpstof voor veel chemische processen. Nu is waterstof op zichzelf kleurloos, maar aan de weg ernaartoe wordt soms wel een kleur toegekend. Zo is grijze waterstof de aanduiding voor waterstof dat uit fossiele bronnen wordt gehaald. Het wordt als blauw aangeduid als de bij de splitsing overgebleven waterstof wordt afgevangen en ondergronds opgeslagen. Groene waterstof is een product van het op elektrolytische wijze splitsen van water in waterstof en zuurstof. Hoe groen dit is, is afhankelijk van de elektriciteitsbron. En dan zijn er nog hybride vormen waarbij de bij de productie van blauwe waterstof gesplitste kooldioxide als grondstof wordt gebruikt. Deze zogenoemde turquoise waterstof, een combinatie van groen en blauw, biedt een duurzamer alternatief voor CCS. Balanceren Een bijzondere vorm van waterstofproductie, waaraan specifiek geen kleur is toegekend, is die van chloorelektrolyse. Een aantal chemische bedrijven gebruikt zout als basis voor de productie van chloor. Chloor is een grondstof voor tal van chemische producten en kunststoffen. Bij de elektrolytische splitsing van keukenzout, natriumchloride, ontstaat aan de pluspool chloor en aan de minpool waterstof. Producenten zoals Nouryon verkopen dit waterstof weer aan bedrijven in de buurt. De energie voor dit proces komt tot nog toe voornamelijk van fossiele centrales, maar Nouryon investeert inmiddels wel in verduurzaming van zijn elektrisch vermogen. De chloorindustrie kan zelfs een bijdrage leveren aan het balanceren van volatiele windstroom. Transitiebrandstof Waterstof wordt gepositioneerd als ideale transitiebrandstof en aanvulling op een elektrische energievoorziening. Windturbines en fotovoltaïsche systemen...

Voor leden

Lees gratis verder.

Wachtwoord opvragen

Alles lezen?

Abonneer nu en krijg toegang tot:

  • Alle verschenen artikelen van Petrochem
  • Bladerbare versies van het blad Petrochem
  • Projectendatabase
Aanmelden
Bron: Petrochem 5-2019

Petrochem 8, 2019 (e-magazine)

13 augustus 2019

EemsDeltavisie
Eemsdeltavisie 2019: Natural Steps

Wanneer 16 Oct 2019
Locatie Evenementenhal Delfzijl, Handelskade West 26, 9934 Delfzijl