nieuws

Basf realiseert hogere omzet; kondigt ontslagen aan

Publicatie

11 feb 2006

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

LUDWIGSHAFEN – BASF heeft in het derde kwartaal haar omzet zien groeien. Vooral de chemie-divisies presteerden goed. Het bedrijf had wel te kampen met hoge grondstofprijzen, maar wist deze voldoende door te berekenen naar de markt. De omzet steeg met 28 procent tot 13,3 miljard euro. De nieuw aangekochte bedrijven, Engelhard, Degussa Construction Chemicals en Johnson Polymer, waren verantwoordelijk voor 1,8 miljard euro.
De EBIT steeg 22 procent tot 1,6 miljard euro. Over de eerste negen maanden gerekend kwam de omzet uit op 38 miljard euro, wat een stijging was van 23 procent ten opzichte van een jaar eerder. EBIT steeg negentien procent ten opzichte van 2005, gerekend over de eerste negen maanden en kwam uit op 5,4 miljard euro. De nettowinst daalde echter ten opzichte van het derde kwartaal in 2005, tot 613 miljoen euro. Vorig jaar lag de winst hoger, vanwege de eenmalige bate door de verkoop van Basell.
De winst per aandeel kwam uit op 1,22 euro, terwijl dat over dezelfde periode in 2005 nog 1,55 euro was.
Het bedrijf houdt wel vast aan haar positieve vooruitzichten over heel 2006. Hoewel de olieprijs een iets dalende trend laat zien, blijven grondstoffen hoog en de marges onder druk. Geopolitieke spanningen en valuta-effecten blijven volatiliteit in de grondstofprijzen veroorzaken. Dit heeft nu ook impact op de productie van agro-producten, wat terug te zien is in de resultaten van dat bedrijfssegment.
CEO Jürgen Hambrecht verwacht een omzet van vijftig miljard euro over heel 2006.
In de divisie Chemicals zag Basf de omzet met 67 procent stijgen en de EBIT kwam 66 procent hoger uit. Dit was vooral te danken aan de nieuw verworven katalysator-business en hogere verkoopvolumes en prijsstijgingen.
De Plastics-divisie had een omzetstijging van tien procent en een EBIT-stijging van achttien procent. Vooral performance polymers presteerde goed.
Performance Products kende een omzetgroei van 41 procent en de EBIT groeide met elf procent. Hier hadden kleinere marges wel een negatieve impact op de cijfers.
Een smet op de goede cijfers vormde echter Agricultural Products & Nutrition. Daar daalde de omzet met drie procent en EBIT daalde zelfs honderd procent. Lagere verkoopprijzen en valuta-effecten, met name in Brazilië waren debet aan deze tegenvaller.
Dankzij de hoge olieprijzen presteerde het segment Oil & Gas wel goed. De omzet kwam dertig procent hoger uit terwijl de EBIT met ruim een kwart steeg.
Basf verklaarde in het persbericht over de kwartaalcijfers tevens dat de integratie van de genoemde nieuw aangekochte bedrijven volgens plan verloopt. De synergie tussen de nieuwe en de bestaande bedrijfsonderdelen, moet in 2010 290 miljoen euro per jaar aan besparingen opleveren. Het grootste gedeelte hiervan zal afkomstig zijn van Engelhard, te weten 160 miljoen euro. Degussa construction chemicals en Johnson Polymer, zouden respectievelijk honderd en dertig miljoen bijdragen. Bij de integratie van de bedrijven, komen wereldwijd zo’n duizend banen te vervallen, vooral bij ondersteunende diensten zoals, administratie, marketing, verkoop en logistiek. Bij Engelhard zal het personeelsbestand met ongeveer achthonderd worden ingekrompen. Bij Degussa construction chemicals vallen ongeveer tweehonderd banen weg. Basf houdt rekening met een eenmalige post van tweehonderd miljoen euro, voor deze integratie.
Het bedrijf wil de efficiency verder verbeteren en zal daarom een aantal sites en fabrieken reorganiseren. Er wordt daarom een aantal fabrieken gesloten, zoals de PS-fabriek in Tarragona in Spanje, een fabriek voor papierchemicaliën in Japan en in Caojing wordt een THF-fabriek in de mottenballen gelegd. Basf wil met deze maatregelen in 2008 driehonderd miljoen euro per jaar besparen. Hiervoor neemt het bedrijf een eenmalige last van 160 miljoen euro en houdt het rekening met 270 miljoen euro aan afschrijvingen, die voor het grootste gedeelte met de cijfers over 2006 worden meegenomen. Dit heeft een reductie van duizend banen tot gevolg, met name in Azië en Noord-Amerika. Het grootste gedeelte van de betrokkenen is op de hoogte gesteld.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.