nieuws

Bedrijfsresultaat Vopak over derde kwartaal stijgt 19 procent

Publicatie

28 okt 2005

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

ROTTERDAM – Vopak realiseerde in het derde kwartaal van 2005 een bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten van 45,6 miljoen euro, over hetzelfde kwartaal in 2004 was dat 38,2 miljoen euro. Het effect van bijzondere posten in het derde kwartaal van 2005 was 1,5 miljoen euro negatief. In 2004 was dat nog maar 0,4 miljoen euro negatief. Dit is vooral veroorzaakt door een waardevermindering voor te beëindigen bedrijfsactiviteiten. Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten voor het jaar 2005 tot en met het derde kwartaal komt hiermee uit op 130,6 miljoen euro, dat is een stijging ten opzichten van deze periode over 2004, toen was dat nog 112 miljoen euro.
Het Vopak netwerk vertoont in alle divisies, met uitzondering van Latijns Amerika, een groei in de resultaten ten opzichte van het derde kwartaal vorig jaar. Als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe projecten, zoals het haalbaarheidsonderzoek naar een LNG terminal op de Maasvlakte bij Rotterdam, zijn de overige kosten gestegen.
Verschillen in vraag en aanbod en de politieke bewegingen in de wereld zorgen voor een grote dynamiek in de markten van olieproducten. Vanwege de structurele onbalans tussen vraag en aanbod in de verschillende regio’s ziet Vopak een toename in de handel van olieproducten wat leidt tot een groeiende vraag naar opslagcapaciteit. Bovendien waren dit kwartaal de orkanen Katrina en Rita verantwoordelijk voor het stilleggen van productiecapaciteit in de getroffen gebieden in het zuiden van de Verenigde Staten van Amerika. Dit leidde tot een grotere import van deze producten in de VS vanuit onder meer Europa. Vopak kon daardoor een hogere opslag en overslag van olieproducten bij haar Europese olieterminals realiseren.
De vraag naar milieuvriendelijke brandstoffen neemt toe, vooral door specifieke regelgeving in Europa en Noord-Amerika. Dit leidde tot toenemende stromen van producten met een plantaardige oorsprong die verwerkt worden in minerale brandstoffen zoals benzine en diesel. Vopak speelt hierop in door het aanbieden van speciale opslag voor dergelijke producten, soms in combinatie met productiefaciliteiten van derden. Een voorbeeld hiervan is de opslag en productie van biodiesel.
Ook de vraag naar opslag van chemische producten nam toe. In Europa zijn het vooral grotere importstromen van chemicaliën die een hogere vraag naar opslagcapaciteit bij Vopak veroorzaken. In Azië leidt de continue groei in de economie tot een groeiende vraag naar opslag. In Noord-Amerika leidt de toegenomen activiteit bij de chemische industrie tot een hogere vraag naar opslagcapaciteit voor met name chemische halffabrikaten.
De divisie Chemie Europa, Midden Oosten en Afrika kon in het derde kwartaal een forse verbetering van het bedrijfsresultaat realiseren en kwam uit op 12,9 miljoen euro, een jaar eerder was dat nog slechts 8,5 miljoen euro. Door de grotere vraag naar opslagcapaciteit steeg de bezettingsgraad en verbeterden de operationele marges.
De Olie Europa, Midden Oosten en Afrika divisie heeft in een dynamische markt de operationele marges vergroot en de bezettingsgraad hoog gehouden. Dit resulteerde in een bedrijfsresultaat van 15,7 miljoen euro, een lichte stijging ten opzichte van 2004, toen was dat 13,8 miljoen euro. In dit kwartaal kon meer geprofiteerd worden van stromen naar Noord-Amerika en Azië, terwijl door toename van de concurrentie de resultaten in het Oostzee gebied achter bleven. In Nederland werd een aanvang gemaakt met een capaciteitsuitbreiding.
De divisie Azië realiseerde met 14,4 miljoen euro een hoger resultaat dan in 2004, dat was toen 13,2 miljoen euro. De markt ontwikkelde zich positief. In september heeft Vopak een nieuwe olieterminal geopend in Darwin, Australië (113.000 kubieke meter). Tevens is op dezelfde locatie begonnen met de bouw van een biodiesel opslagfaciliteit. De constructie van eerder aangekondigde nieuwe terminals in China en Singapore verloopt volgens plan.
Het bedrijfsresultaat in Latijns-Amerika van 3,8 miljoen euro bleef wat achter bij vorig jaar, toen het resultaat nog 4,2 miljoen euro was. Vooral bij de US dollar gebaseerde contracten konden de gestegen kosten (in appreciërende lokale valuta) niet overal worden doorberekend.
In Noord-Amerika kon Vopak een verbetering van de operationele marges realiseren en zorgen voor een stijging in het bedrijfsresultaat tot 5,4 miljoen euro terwijl dat in het derde kwartaal van 2004 nog 3,3 miljoen euro was. De orkanen Katrina en Rita veroorzaakten slechts kortstondige problemen op de Vopak terminals in de Golf van Mexico doordat er tijdelijk geen producten vervoerd konden worden. Op een van de terminals in Houston werd begonnen met de bouw van productie- en opslagfaciliteiten voor biodiesel.
Verwachtingen Vopak verwacht, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, dat het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten over het gehele jaar 2005 rond de vijftien procent zal stijgen. Het resultaat over heel 2004 kwam uit op 151,0 miljoen euro.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Neste investeert 1,9 miljard in nieuwe Rotterdamse fabriek

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.