nieuws

Bio-ethanol fabriek van BER in Rotterdam

Publicatie

22 feb 2006

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

ROTTERDAM – Binnenkort wordt Bio-ethanol Rotterdam B.V. (BER) opgericht. De uiteindelijke doelstelling van BER is het produceren, via een uitzonderlijk schoon productieproces, van bio-ethanol, waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe, gepatenteerde en kostenefficiënte technologie en de logistieke en locatiespecifieke voordelen in het Rotterdamse havengebied.
De nieuwe onderneming is een initiatief van drie bedrijven, Chemical Processing Consult (CPC), HES Beheer en Holland Innovation Team. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het business plan. Door een onafhankelijk bedrijf is een pre-engineering studie uitgevoerd, waaruit onder meer de meest geschikte locatie voor de fabriek naar voren komt.
De initiatiefnemers verwachten binnenkort een definitieve locatiekeuze te maken.
Er wordt naar gestreefd om vanaf eind 2007 bio-ethanol in Rotterdam te produceren. De nieuwe fabriek zal aan circa 40 mensen werkgelegenheid bieden.
Bij de locatiekeuze wordt gelet op de 'co-siting'-voordelen in de Rotterdamse haven. Hierbij moet worden gedacht aan de aanwezigheid van over- en opslagfaciliteiten voor de grondstoffen en bio-ethanol, de aanwezige restwarmte als energiebron dan wel de mogelijkheden om zelf, met behulp van de eigen biomassa, energie op te wekken alsmede toegang tot koelwater en afvalwaterzuiveringmogelijkheden.
Ook worden andere locatiespecifieke voordelen meegenomen, zoals de aanwezigheid van raffinaderijen, de aanwezigheid van Lyondell's bio-ETBE (Ethyl Tertiair Butyl Ether) /MTBE fabriek – een van de grootste van Europa – en het uitgebreide pijpleidingensysteem in de Rotterdamse haven.
De initiatiefnemers beogen om een moderne, deels op conventionele techniek gebaseerde 100.000 ton/jaar fabriek neer te zetten en tegelijkertijd een 10.000 ton/jaar fabriek te starten voor de demonstratie van de nieuwe TMO-technologie. Naar verwachting kan de 100.000 ton fabriek in een later stadium tegen relatief geringe kosten worden omgebouwd naar de nieuwe, efficiëntere technologie.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Roel Jolling is Plant Manager of the Year 2022

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.