blog

Column: Acceptatie op papier

Publicatie

7 jul 2014

Auteur

Chris Aldewereld

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

En weer was het raak! Was het imago van de chemische industrie net weer een beetje aan het herstellen, zakt het letterlijk met een paar harde klappen weer in elkaar.

Ten tijde van het schrijven van deze column zijn de officiële onderzoeken nog niet afgerond, maar toch wil ik graag ingaan op dat nieuwe incident in dat inmiddels beroemde dorpje in het Noord-Brabantse. En dat zonder al te veel vooruit te lopen op de officiële uitkomsten.

Een aantal explosies schrikte het zuiden des lands op, toen zich een incident voltrok op het industrieterrein van Moerdijk. En meteen werden er vergelijkingen getrokken met de grote brand van enige jaren geleden. In het benedenwindse gebied, in Zuid-Holland, is direct weer verschrikt gereageerd en was iedereen benieuwd wat er dit maal uit de lucht zou komen vallen. En of de groente nog wel kon worden gegeten.

Het leek allemaal mee te vallen deze keer. Maar wellicht is het kolen op het vuur van de discussie over het voortbestaan van de dorpskern in deze door industrie getekende gemeente. Want het gaat al zo ver dat de overheid de huizen voor een redelijke prijs wil opkopen als mensen besluiten het dorp te willen verlaten. De lokale brandweerorganisatie heeft al een flinke verzwaring ondergaan, dus daaraan is weinig meer toe te voegen. En de controle door de overheid op de zware industrie is strenger geworden. Waar zou het ditmaal allemaal toe gaan leiden?

Imagoschade

De gevolgen van dit recente ongeval lijken vooralsnog mee te vallen. Er zijn slechts enkele licht gewonden, geen dodelijke slachtoffers, de milieuschade valt te overzien en is, in tegenstelling tot de grote brand, beperkt te noemen. De grootste schade, buiten de materiële schade natuurlijk, is de imagoschade die de branche heeft opgelopen. Het voorzichtige herstel van het imago na de eerste Moerdijk-brand en de schande bij de tankopslagbedrijven, is direct weer verdwenen. Het spreekwoord dat vertrouwen te voet komt, maar te paard gaat, is hier zeker van toepassing. Misschien moet je zeggen dat vertrouwen te voet komt, maar gaat met een grote knal…

Toch kun je je afvragen of dat terecht is. Zoals alles in dit land worden ook de risico’s van de industrie fors gereguleerd, of tenminste wordt dat getracht. Uitgedrukt in getalswaarden mag je slechts de kans lopen om als gewone burger eens in de miljoenen jaren dodelijk slachtoffer te worden als gevolg van een industrieel ongeval. En omdat we niet alle risico’s kunnen uitbannen, accepteren we een bepaald restrisico. We willen nu eenmaal een bloeiende economie neer zetten, waarin plaats is voor zware industrie.

Geaccepteerde risico’s

Maar als we kijken naar de gevolgen van het recente ongeval in Moerdijk, dan moeten we misschien voorzichtig concluderen dat dit wel eens onder dat restrisico zou kunnen vallen. Nauwelijks slachtoffers, minimale milieuschade, en dat bij een bedrijf dat niet bekend staat als notoire overtreder. Eigenlijk komt iedereen er vooral met de spreekwoordelijke schrik vanaf. Maar let op mijn woorden: als straks de uitkomsten van de officiële onderzoeken worden gepresenteerd, blijkt toch dat er weer veel verkeerd is gegaan, allerlei zaken anders moeten en dat de politiek vooral vindt dat de regulering strakker moet.

Het lijkt alsof men op papier wel in staat is om risico´s te bepalen, wegen en accepteren, maar zodra de geaccepteerde scenario´s zich voordoen, de wereld (in Nederland) te klein is en er geen enkele ruimte is voor acceptatie. Er komt een roep om nieuwe wetgeving, een andere organisatie van de hulpdiensten, een vergroting van de overheidsinvloed en vooral een verzwaring van de straf voor overtreders.

Maar, zoals ik in het begin al zei, ik wil niet op de zaken vooruit lopen en ik stel voor de onderzoeken en bijhorende (politieke) reacties af te wachten. Misschien kan ik u in een volgende column nog even herinneren aan mijn gelijk.

Chris Aldewereld is ingenieur Scheikundige Technologie en werkzaam als Adviseur Industriële Veiligheid.

Petrochem 4, 2021

28 mei 2021

blog

Expertblog: Functional safety & cybersecurity zijn de Yin & Yang in process safety

AGENDA

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.