blog

Column: Beeldvorming

Publicatie

16 mei 2012

Auteur

Chris Aldewereld

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Enige weken geleden ben ik aanwezig geweest bij een publieke bijeenkomst over een nieuw te verlenen milieuvergunning van een chemisch bedrijf. Daar werd weer eens duidelijk hoe het grote publiek aankijkt tegen de chemische sector. Het ontbreken van kennis op het gebied van chemie en inhoudelijk onbekend zijn met de processen die zich binnen de industrie afspelen, leiden gegarandeerd tot een vertekende en foutieve beeldvorming. Zo werden die avond alle gasvormige stoffen met een moeilijke naam automatisch gifgassen, werden er op basis van het woord “gasontsnapping” vergelijkingen getrokken met Bhopal en leidde het opslaan van containers (met tot vloeistofverdichte gassen i.p.v. vuurwerk) tot een vergelijking met Enschede.

Voor iemand met achtergrondkennis al snel hilarische taferelen, maar blijkbaar voor het grote publiek tot de verbeelding sprekende zaken. Mijn frustratie was dan ook groot dat mensen heel hard dingen riepen waarover zij blijkbaar totaal geen kennis hebben. Tot groot genoegen zag ik de dag erna een stuk hierover in de lokale krant, maar na het lezen ervan was mijn verbazing compleet. De schrijvende journalist bleek namelijk eveneens weinig verstand te hebben van hetgeen waarover hij schreef; ook dat stuk stond bol van de gifgassen, lozingen en misvergelijkingen.
Een dergelijke sessie toont maar weer eens pijnlijk aan hoe belangrijk het is dat burgers een duidelijk beeld krijgen van de industrie. Wordt dat beeld nu vooral beheerst door incidenten als Moerdijk, terwijl dat zou moeten worden geassocieerd met veiligheid, duurzaamheid en verantwoording naar de omgeving? Initiatieven als burgercomités en regionieuwsbladen lijken hier toch weinig grip op te hebben. Dus misschien moet het aan de basis worden aangepakt. Meer geld naar het onderwijs en verplicht scheikunde in de eindexamenpakketten. Dan snappen mensen tenminste iets van hetgeen binnen de chemische industrie gebeurt.
U snapt wel dat dit geen haalbare kaart is. Dus moeten bedrijven uitleg geven aan hun omgeving in een taal die zij snapt, zeg maar Jip-en-Janneke-taal. Daarnaast moet er worden gewerkt aan het beeld dat er heerst. Alleen pronken met borden bij de ingang waarop staat hoeveel dagen zonder incidenten er wordt gewerkt en verwijzen naar het veiligheidsbeheerssysteem is niet voldoende. Dit zijn zaken waar een gewone burger niets aan heeft en wellicht ook niets van snapt. Waarom durven de meeste bedrijven het niet aan om die burgers, die zo hard roepen dat het onveilig is, binnenshuis te halen? Waarom worden die mensen niet uitgenodigd om eens ter plaatse te komen kijken? Werk aan hun beeldvorming. Laat ze zaken ervaren en laat ze werkelijk zien dat er veilig wordt gewerkt. Waar kan dat beter dan op de productiesite zelf?
Eens in de tig jaar heeft elk bedrijf wel eens een open dag, maar dat is meestal toch voor de familie van werknemers en direct omwonenden die het bedrijf toch al een warm hart toedragen. Hiermee alleen bereik je de oproerkraaiers niet. Die moet je actief op de feiten wijzen. Zij die het hardst roepen, zouden als eerste een persoonlijke uitnodiging moeten krijgen om eens binnen te komen kijken. En als iemand niet bereid is een keer de zaak te komen aanschouwen, dan heeft diegene geen recht van spreken. Als mensen geen kennis van zaken hebben, worden zij niet langer als serieus beschouwd. En breng dat beeld dan naar buiten. Zet die mensen dan maar buitenspel.
Ditzelfde geldt voor de media. Ook die moeten maar eens langskomen om uitleg te krijgen over hetgeen zij schrijven. Want zolang je foto’s afbeeldt van koeltorens, met teksten erbij over uitstoot van gevaarlijke stoffen, maak je je naam als kwaliteitskrant in elk geval niet waar. En juist deze media heeft een groot aandeel in de beeldvorming van de bevolking. Daarom is een correcte uitleg en onderbouwing in de artikelen van het allergrootste belang.
Als het u lukt die kleine groep mensen, die zo hard over uw bedrijf roept, te overtuigen van uw beeld, kunnen zij dat juist weer verder naar buiten brengen. Zoals ze nu hele volksstammen kunnen laten geloven dat het onveilig is bij uw bedrijf, kunnen ze vast ook mensen overtuigen van de veiligheid. Maar daarvoor moet wel eerst aan hun beeld worden gewerkt.

 

Chris Aldewereld is ingenieur Scheikundige Technologie en werkzaam als Adviseur Industriële Veiligheid.

Petrochem 4, 2021

28 mei 2021

blog

Expertblog: Functional safety & cybersecurity zijn de Yin & Yang in process safety

AGENDA

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.