blog

Column: Continuïteit

Publicatie

6 apr 2017

Auteur

Chris Aldewereld

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

investeringen, politiek klimaat

Tijdens het schrijven van deze column hebben we net de landelijke verkiezingen gehad en hopen we dat er spoedig een regering wordt geformeerd. De onderhandelingen zijn recentelijk begonnen. Momenteel kan ik alleen maar hopen dat op het moment dat u dit leest die regering niet inmiddels alweer gevallen is. Het zal vast moeizaam gaan bij het formeren. Wat er ook uit komt, het biedt toch weer enig inzicht in hoe het politieke klimaat er in de nabije toekomst uitziet.

Onzekerheid

Dat de politiek een grote stempel drukt op de industrie is een feit. De politiek schept het kader waarbinnen de industrie moet opereren. Denk aan de milieueisen. Het is een politieke keuze om wel of niet de kolencentrales te sluiten, of om toch meer in te zetten op economische groei. Met de komst van een nieuwe regering bestaat het risico dat er weer een nieuwe lijn wordt uitgezet. Een groene regering heeft andere ideeën dan een linkse of rechtse. De ervaring van de laatste paar verkiezingen leert dat het politieke milieu steeds in beweging is. Continuïteit is hierdoor niet echt aan de orde.
Het doen van investeringen door de industrie is hierdoor lastig. Investeringen in nieuwe processen, of het in stand houden van oude processen, zijn gericht op de langere termijn, tientallen jaren. Maar een regering gaat niet zo lang mee. Bij de volgende verkiezingen kan er weer een geheel nieuw politiek klimaat ontstaan. Waar je eerst nog subsidie kreeg voor je nieuwe fabriek, wordt diezelfde fabriek enkele jaren later mogelijk bijna gesloten doordat ineens hard wordt ingezet op milieuprestatie. Dit zien we momenteel bij de energiecentrales gebeuren.
Daar bovenop creëert de politiek vaak een klimaat van onzekerheid. Denk aan de Brexit. Sinds zeker is dat Groot-Brittannië de EU gaat verlaten, is het voor bedrijven aldaar onzeker geworden welke koers zij moeten varen. Niemand weet wat de gevolgen precies zullen zijn en hoe lang het proces gaat duren. En in onzekere omstandigheden is het niet aantrekkelijk om grote investeringen te doen.

Hoop

Dan nog de doodsteek van de politiek. Het populisme. Niet inhoudelijk betrokken, maar domweg oppervlakkig geroep, zonder echte visie. Kijk naar Amerika. Door de komst van de nieuwe president staat ineens de toekomst van het Chemical Safety Board onder druk. Een dergelijke onderzoeksorganisatie levert natuurlijk niet direct geld op. Dus die moet maar wijken voor investeringen op korte termijn. Maar eigenlijk levert de CSB op de langere termijn wel geld op. Want juist door het werk van een onafhankelijke onderzoeksorganisatie worden lessen uit incidenten gedeeld, waardoor minder uitval door incidenten voor de hand ligt. Een fabriek die een forse brand heeft gehad, zal langere tijd niet kunnen produceren en dus geen bijdrage aan de economie leveren.
Het zou de politiek sieren als er minder oppervlakkig wordt gekeken en meer op lange termijn gedacht wordt. Gelukkig hebben we in Nederland het populisme niet laten zegevieren. Dat schept in elk geval hoop.

Chris Aldewereld is ingenieur Scheikundige Technologie en werkzaam als Adviseur Industriële Veiligheid.
Aldewereld@gmail.com

Bron: Petrochem 4-2017

Petrochem 4, 2021

28 mei 2021

blog

Expertblog: Functional safety & cybersecurity zijn de Yin & Yang in process safety

AGENDA