blog

Column: Doorbraak in logistiek

Publicatie

9 mrt 2017

Auteur

Jan Van Doorslaer

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Logistiek

Wie ooit de Rotterdamse of Antwerpse haven bezocht, zit toch steeds weer met de vraag: hoe krijgen ze het voor mekaar om al die containers en goederen op het juiste moment, op de juiste bestemming te krijgen? Het antwoord is niet zo simpel want soms komen die goederen en containers NIET op het juiste tijdstip en NIET op de juiste bestemming en wordt er nogal wat over en weer gereden met containers en andere ladingen. Bovendien zijn er verschillende vervoersmiddelen (weg, spoor- en waterweg) die elk hun eigenheid hebben en hun rol spelen in die logistiek.

Met de vloeibare ladingen, waar vooral de petrochemie mee moet rekenen, loopt het met een paar kranen en een paar pijpleidingen nog eenvoudig, maar met containers is dat een ander paar mouwen. In de hele wereld worden jaarlijks zo’n 160 miljoen containers over en weer gevaren en gereden, in Antwerpen zo’n 10 miljoen TEU’s en in Rotterdam nog iets meer, 12,4 miljoen TEU’s. Al dat gedoe van aanvoeren, leegmaken, weer vullen en afvoeren heet de logistieke keten of de supply chain. In die keten zijn vele schakels en spelers die elk hun rol en belang hebben en nog heel vaak alleen met ‘hun ding’ bezig zijn. Daardoor lijkt het IT-landschap van de Antwerpse haven meer op een archipel met vele eilandjes dan op een goeddraaiende containerterminal. Dan krijg je die stroom van meer dan 25.000 containers per uur moeilijk gekanaliseerd.

NxtPort-project

Als ik Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen ontmoet voor onze kwartaalbabbel hoeft hij niet lang te zoeken naar een thema dat hem nauw aan het hart ligt. Eind januari 2017 werd in Antwerpen het NxtPort-project voorgesteld waarmee de Antwerpse havengebruikers een digitaal platform te water laten, dat de hele logistieke keten moet optimaliseren en dus een stuk efficiënter maken. Ze willen daarmee de grote netwerkspelers en big data-behandelaars als Google en Amazon voor zijn, want die reuzen azen ook op het wereldwijde logistieke netwerk als een volgend digitaal wingewest. Zij weten beter dan wie ook hoe lonend het is om over big data te beschikken, die te beheren en vooral die te analyseren en gericht te gebruiken.

Om die mologs voor te blijven, kun je twee wegen uit: je vraagt de overheid of het havenbedrijf als koepel om een initiatief op te starten, of je steekt als private ondernemerswereld zelf de handen uit de mouwen en je gaat als ondernemers aan het roer staan. In Rotterdam nam het Havenbedrijf het voortouw om een digitaal Port Community System op te starten onder de naam Portbase. Daarbij wordt niet alleen de datalaag beheerd, maar worden ook de applicaties in eigen hand gehouden. Die keuze maakt NxtPort niet. Ze willen in een grote centrale databank alle gegevens van de goederenstromen beheren en laten het ontwikkelen van creatieve applicaties aan derden. Zo kan de Antwerpse haven incubator worden voor een veelvoud van digitale spelers die de vrijheid krijgen om een waaier aan industriële, technologische innovaties te ontwikkelen.

Eerste toepassingen

Dat het de Antwerpse havengemeenschap menens is met dit project, bewijst het kransje voortrekkers. Naast grote individuele spelers als goederenbehandelaar Katoennatie, chemie-zwaargewicht BASF en uitbaters van de drie grote containerterminals als DPW (Dubai), PSA (Singapore) en MSC (Zwitsers/Italiaans) hebben ook alle beroepsverenigingen van de Antwerpse havenstakeholders en de ondernemersvereniging Voka zich achter het initiatief geschaard. De eerste toepassingen wil NxtPort al in het tweede kwartaal van dit jaar operationeel hebben. En dat gaat dan om basisgegevens zoals verwachte aankomsttijden van schepen, het beschikken over containergewichten en het voorspellen van afhaaltijden voor containers. Daar kunnen dan verdere spelers van de supply chain op inpikken en hun data toevoegen aan de superbank. Concreet wordt daarbij gedacht aan loodsen, douane, spoor en binnenvaart.

Hetzelfde touw

Door het ontbreken van een centrale databank gaan er nu door vertragingen of ontbrekende gegevens vele uren verloren in de logistieke keten. En worden bij gebrek aan gekende afhaaltijden containers vaak diverse malen verplaatst. Kortom, er kan nog heel wat efficiëntiewinst worden geboekt en daar gaat het om. Er moet maar eens op een grote containerterminal een IT-systeem uitvallen en iedereen die de haven passeert zal de vrachtwagens met honderden bumperen.
Het meest merkwaardige aan dit initiatief, dat veel potentie in zich draagt, is dat de havenbedrijven voor het eerst aan hetzelfde touw trekken. En dat is ook in de Antwerpse haven eerder de uitzondering dan de regel. Dat zou wel eens de doorbraak kunnen betekenen in het logistieke denken.

Bron: Petrochem 3-2017