blog

Expertblog: Energiebesparing: nieuwe financieringsfaciliteit ETFF en ingrijpen door Kamp

Publicatie

24 okt 2016

Auteur

Maaike de Wit, Straatman Koster Advocaten

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Recent won BASF de Northern Enlightenmentz voor haar energiebesparing met maar liefst 33 procent door middel van relatief eenvoudige maatregelen. Ook andere bedrijven zoeken besparingsmogelijkheden, maar het tempo moet volgens minister Kamp omhoog om de afspraken uit het Energieakkoord te kunnen waarmaken.

Afgelopen mei kondigde Kamp daarom aan dat er een (extra) wettelijke energiebesparingsplicht zal worden ingevoerd en dat er één-op-één-afspraken zullen worden gemaakt met energie-intensieve bedrijven. Met deze één-op-één-afspraken moet een energiebesparing van 9 petaJoule in 2020 worden bereikt.

In mijn eerdere blog beschreef ik de inzet van de minister, met daarbij een ‘call to action’ voor de industrie om vóór 1 oktober tot die één-op-één-afspraken te komen. Gebeurt dat niet, dan is de kans groot dat de minister zal ingrijpen en dan heeft de industrie niet langer de regie in handen.

 

Kamp: ‘Maat is vol’, ‘geduld is op’

Inmiddels zijn we zo’n vier maanden verder en heeft het Energie Centrum Nederland (ECN) de Nationale Energieverkenning (NEV) 2016 uitgebracht. Volgens het ECN bereikt de energie-intensieve industrie zonder de één-op-één-afspraken een energiebesparing in 2020 van slechts 1,5 pJ. Het doel van 9 pJ is dus nog (lang) niet in zicht als er niet snel alsnog extra besparingen worden doorgevoerd.

Voor de minister is de maat vol en het geduld op, zo schreef het FD (‘Kamp zet grote energiegebruikers mes op de keel’, 5 oktober 2016). De minister heeft inmiddels de Tweede Kamer laten weten dat het bedrijfsleven nog tot medio november de tijd heeft om een nieuw voorstel uit te werken om alsnog tot die 9 pJ te komen.

 

Financieringsfaciliteit: ETFF

Hierbij kan de nieuwe financieringsfaciliteit ETFF (Energietransitie Financieringsfaciliteit) een rol spelen. Deze ETFF kan achtergestelde leningen ter beschikking stellen voor zowel hernieuwbare energie- als energiebesparingsprojecten. De ETFF wordt door de BNG Bank in samenwerking met het Nederlands Investeringsagentschap (NIA) opengesteld voor in eerste instantie honderd miljoen. Het is de bedoeling dat het ETFF voor het eind van het jaar wordt opengesteld en dat de Europese Investeringsbank de ETFF al gelijk bij de openstelling zal verdubbelen (na groen licht van de Europese Commissie).

 

Aanscherping regelgeving

Als de industrie er niet in slaagt om voor medio november 2016 uitzicht te bieden op de besparing van 9 pJ in 2020, dan moet rekening gehouden worden met ingrijpen door de minister. Op welke manier dat zal gebeuren is nog niet bekend en de minister wil daarover nog niets zeggen, maar een aanscherping van de wettelijke besparingsplicht (art. 2.15 Activiteitenbesluit) lijkt voor de hand te liggen. Denkbaar is dat per afzonderlijk bedrijf een of meerdere concrete besparingsmaatregelen worden opgelegd.

 

Wat te doen?

Wil de sector de regie hierover niet kwijtraken, dan zal zij alsnog en op zeer korte termijn tot bedoelde één-op-één-afspraken moeten zien te komen. Daarnaast doet zij er goed aan om zich alvast voor te bereiden op de door Kamp aangekondigde wettelijke maatregelen, dit door in ieder geval de besparingsmogelijkheden en eventuele belemmeringen te onderzoeken en in kaart te brengen. Mochten er inderdaad dwangmaatregelen komen, dan zal de impact daarvan naar alle waarschijnlijkheid kunnen worden beperkt als een bedrijf kan laten zien dat zij zich maximaal heeft ingespannen voor de besparingsopgave.

 

De dag na plaatsing van dit blog werd bekend dat D66 minister Kamp heeft gevraagd om de energiegrootverbruikers te dwingen energie te besparen. D66 stelt voor om de zware industrie te laten investeren in maatregelen die energie besparen en zichzelf gaan terugverdienen. Lees het artikel hier.

 

Maaike de Wit is advocaat bij Conway & partners en expert van het Petrochem Platform.

Maaike de Wit, Straatman Koster Advocaten

Neem contact op - Bekijk profiel

Petrochem 8, 2021

30 november 2021

nieuws

Argent Energy bouwt nieuwe kades en steiger

AGENDA

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.