blog

Column: Jouw mening telt

Publicatie

19 mrt 2013

Auteur

Evi Husson

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Toen ik pakweg acht jaar geleden Vlaanderen inruilde voor Nederland werd ik af en toe met verstomming geslagen. Zowat iedereen leek overal wel een mening over te hebben en het bleek bovendien doodnormaal om deze mening vooral ook met anderen te delen. Op de universiteitsbanken gingen studenten geregeld in discussie met docenten of hoogleraren en als tijdens het college-uur een vraag werd gesteld, gaven studenten ook effectief antwoord. Vaak ondenkbaar in Vlaanderen met een toch iets andere debatcultuur.

De laatste jaren lijkt het verkondigen van eigen inzichten alleen nog maar toe te nemen. Sociale en andere media zijn de laatste jaren het perfecte vehikel om iets “leuk” of “interessant” te vinden, nieuws te delen met anderen en ook fora worden duchtig volgeschreven. Is het goed dat de burger steeds meer een stem krijgt en dat deze stem ook veel vaker wordt gehoord? Het kan omvangrijke projecten danig in de weg zitten. Neem de opslag van CO2 onder Barendrecht. Het gebrek aan lokaal draagvlak was een van de voornaamste redenen om de opslagplannen in de koelkast op te bergen. Ook over het al dan niet boren naar schaliegas heeft de burger al een uitgesproken mening gevormd. Dat de informatie over schaliegas op dit moment erg divers is, waardoor het moeilijk is te beoordelen wat de impact ervan werkelijk is, legt de publieke opinie geenszins het zwijgen op.

Is met z’n allen stil in een hoekje zitten wachten en anderen hun gangetje laten gaan dan een beter alternatief? Lijkt me niet. Het volk is wel degelijk belangrijk en kan ook zorgen voor een positieve omslag. Zo is de burger in het algemeen positief gestemd over een duurzamere toekomst, biobased economy of biobased society. Over het bewuster omgaan met grondstoffen, recycling en het reduceren van afval. Dat blijkt uit het onlangs verschenen rapport Burgers over de Biobased Economy. Dit rapport geeft inzicht in de manier waarop burgers denken over de rol van de overheid, het bedrijfsleven en henzelf bij een duurzame economie.

Die positieve gestemdheid kan voor een beweging zorgen. Nu al vaker dan pakweg tien jaar geleden neemt de consument in supermarkten een eigen boodschappentas mee, of een eerder verkregen plastic tasje. Geen enorme verandering, maar het geeft wel aan dat burgers geleidelijk aan bewuster worden. Een voortrekkersrol wil de burger zichzelf echter niet geven, stelt het rapport. Zij vragen van overheid en bedrijfsleven dat wel te doen. Want dan is men bereid zelf een bijdrage te leveren. De overheid moet dus een consistent beleid voeren en bedrijven moeten zelf eveneens duurzamer willen opereren. Maar vooral moeten ze hierover communiceren, hun visie delen met anderen en daardoor een breder draagvlak creëren. Door te delen met diegenen die o zo graag verspreiden, krijg je geleidelijk aan een massa die in beweging komt. Een duurzame beweging.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.