blog

Column: Obstakels

Publicatie

6 jun 2013

Auteur

Evi Husson

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Innovatie begin meestal met een goed idee. Maar vooraleer een hersenspinsel zijn weg van theorie naar commerciële uitrol heeft gevonden, zijn er vaak al heel wat hobbels genomen of bergen verzet. Aan het aantal ideeën ontbreekt het meestal niet. Zo bleek ook tijdens een rondetafelbijeenkomst van het Petrochem Platform over Innovatie (het verslag hiervan verscheen in Petrochem 5). Innovatieve ondernemers missen vaak marktkennis en kunnen hun vindingen vaak niet snel genoeg testen en toepassen, zo was een conclusie uit de bijeenkomst.

Zo kwam Karin Husmann, directeur van Plant One, een aantal kleine technostarters tegen die geen of weinig marktkennis hebben. Hun vindingen zijn vaak heel briljant en nuttig, maar tegelijkertijd weten ze soms niet welk probleem ze aan het oplossen zijn, ze hebben weinig marktkennis of weten niet altijd de juiste partijen aan te trekken. Ook willen bedrijven hun ideeën van de ene sector soms overhevelen naar een andere, maar daarbij ontbreekt enige kennis van of een netwerk met die markt. Dus ze weten ook niet waar ze moeten beginnen, waar ze moeten aankloppen, wat hun eerste product zou moeten zijn, enzovoort.

Ook grotere bedrijven met ervaring of bedrijfsoverschrijdende projecten hebben regelmatig te maken met implementatieperikelen. Het vinden van de juiste partners of het verkrijgen van een noodzakelijke financiële injectie zijn bij menig project herkenbare struikelblokken. Zo ook wat betreft een aantal projecten om Energie Conversie Parken op te zetten, zoals verderop is te lezen. Vijf casestudies toonden aan dat de winst aanzienlijk kan zijn, maar op dit moment wordt slechts één van de vijf concepten daadwerkelijk geïmplementeerd. Door synergievoordelen is biomassaverwerking in een conversiepark financieel aantrekkelijker dan in een op zichzelf staande biomassa-installatie. In een optimale situatie zou zelfs exploitatie zonder subsidie in beeld moeten komen. Maar de praktijk blijkt opnieuw weerbarstiger dan de theorie.

Toch is bij de pakken blijven zitten geen optie. Juist in crisistijd is het belangrijk om te blijven innoveren en nieuwe ideeën een kans te geven. Met alleen kostenbesparende maatregelen gaan verschillende bedrijven wellicht een onzekere toekomst tegemoet. Juist door out of the box te durven denken, advies in te winnen bij anderen, ervaringen te delen, verbinding te zoeken met gelijkgestemden en voldoende openheid, kunnen wellicht een aantal obstakels de kop ingedrukt. Een denkwijze die bij de jonge generatie past. En de projecten die na een lange weg wél uiteindelijk hun uitrol vinden, zijn meestal schitterende voorbeelden, met een mooie toekomst.

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.