blog

Column: Positieve aandacht

Publicatie

2 feb 2015

Auteur

Chris Aldewereld

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Met herkenning heb ik de discussie over veiligheid gevolgd die door Henk Leegwater werd aangezwengeld in zijn column. Het doet mij dan ook deugd te lezen in Petrochem 12 dat het bedrijfsleven deze discussie niet uit de weg gaat en mee wil denken over veranderingen die de algehele veiligheidscultuur in de chemische industrie kunnen verbeteren. Harde oplossingen komen er nog niet echt uit en echt vernieuwende ideeën al helemaal niet. Een verfrissende blik kan soms helpen.

 

Goede voorbeelden
Zo was ik onlangs aanwezig bij een lezing van professor Jop Groeneweg, die een interessante kijk op veiligheid en handhaving door de overheid naar voren bracht. Hij deed dat aan de hand van een voorbeeld over studenten. Alle studenten weten wat je moet doen om een onvoldoende te halen, maar hoeveel weten er ook hoe je een tien kunt halen voor een tentamen? En nog minder zijn ook echt in staat om dat waar te maken. Zo werkt het ook met de veiligheidscultuur in de chemische sector. We weten allemaal hoe het niet moet, maar er zijn er maar weinig die weten hoe het wel moet en dat ook kunnen bereiken. Daarom moeten we goede voorbeelden aanhalen. Op dit moment ligt de nadruk sterk op wat niet goed is. Daar wordt handhaving op ingezet. En de media vermelden hoeveel overtredingen er zijn en hoe weinig een bepaald bedrijf aan veiligheid doet. Allemaal negatief gericht.
Het zou beter zijn om (ook) aan te geven wat er goed gaat. Als een bedrijf een uitmuntend onderhoudssysteem heeft, of een risicoanalyse, dan moet dat als voorbeeld naar buiten worden gebracht. Dan kunnen bedrijven die veel overtredingen scoren op hun onderhoud, of risico-inschatting, te rade gaan bij het voorbeeldbedrijf. De gehele sector kan daarmee verbeteren. Wel is het van belang dat de overheid zich durft uit te spreken over welke zaken goed zijn geregeld. En dan bedoel ik, echt goed.

 

Bijna-ongevallen
Iets soortgelijks viel me kort na die lezing op. Al geruime tijd ben ik geabonneerd bij verschillende websites die met regelmaat mails versturen over industriële ongevallen wereldwijd. Informatie over al dan niet zware ongevallen en grote branden is gemakkelijk te verkrijgen. Maar informatie over bijna-ongevallen, of nog beter gezegd succesverhalen, is praktisch onvindbaar. Toch ben ik ervan overtuigd dat er meer gevallen zijn waar de veiligheidssystemen hun werk hebben gedaan, dan dat er zware ongevallen zijn. Maar het is niet spannend om een verhaal te verspreiden over een veiligheidssysteem dat werkt. Of maken we het niet spannend? Want een verhaal over het voorkomen van het vrijkomen van een toxische gaswolk, die een nieuwe Bhopal had kunnen betekenen, is niet iets waar je als chemische industrie mee te koop wil lopen. Het maakt je als bedrijf kwetsbaar en de omgeving is niet gewend aan dit soort berichtgeving.
Toch zou het verspreiden en delen van de successen een groot voordeel op kunnen leveren. Het moet leiden tot best practices die door de gehele sector worden gedragen en die hun bestaansrecht hebben bewezen. Deze best practices moeten geen afweging zijn van financiële middelen, maar moeten gestoeld zijn op de successen die er reeds mee behaald zijn. Het systeem dat jouw proces veilig houdt, kan dat van je buurman wellicht ook veilig houden. Durf naar buiten te treden.

 

Kleine kinderen
En misschien is de volgende gedachte wel een goede samenvatting. Bij het opvoeden van kleine kinderen wordt ook altijd gesteld dat je met positieve aandacht meer aangeleerd krijgt dan met straffen. Moeten we de chemische sector meer behandelen als kleine kinderen?

 

Chris Aldewereld

Chris Aldewereld is ingenieur Scheikundige Technologie en werkzaam als Adviseur Industriële Veiligheid. Aldewereld@gmail.com

Petrochem 3, 2021

21 april 2021

nieuws

Yolande Verbeek finalist Plant Manager of the Year 2021 verkiezing

AGENDA

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.