blog

Column: Rapporten

Publicatie

14 okt 2013

Auteur

Chris Aldewereld

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Ja, het is wat met de politiek en de industrie op het moment. Er is een aantal debatten geweest over de veiligheid in de industrie en er komen er zeker nog meer. Aanleiding hiervoor zijn natuurlijk de rapporten die op dit moment worden uitgebracht.

Die rapporten zijn allemaal het gevolg van de gang van zaken bij het bekendste Rotterdamse tankopslagbedrijf, waarna het lijkt alsof elke overheidsdienst wel iets moet vinden over tankopslag. En het kabinet moet vervolgens iets vinden van al die rapporten.

Vraagtekens

Zo is er onlangs een officiële reactie opgemaakt op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hierin wordt gesteld dat er strenger moet worden opgetreden tegen overtreders en dat in het uiterste geval de staatssecretaris zelf kan ingrijpen in de situatie. Als het bij bedrijven zodanig slecht gaat dat het te gevaarlijk wordt en toezichthouders hun werk onvoldoende uitvoeren, dan neemt de staatssecretaris het mogelijk over. Maar of dat nu een geschikt middel is, daar kun je vraagtekens bij zetten.

Neem de situatie in Rotterdam. Toen bekend werd dat er grote misstanden bij het tankopslagbedrijf waren, hebben de toezichthouders alsnog fors ingegrepen om de situatie beheersbaar te maken. Had de staatsecretaris daar iets anders kunnen doen? De meest voor de hand liggende maatregel die zo’n bewindspersoon zal inzetten, is waarschijnlijk stillegging van delen of de totale installatie. En of dit nu de meest geschikte persoon is om dergelijke maatregelen te treffen? Ik weet niet of in de functieomschrijving van deze staatssecretaris staat dat die moet zijn opgeleidt in de procesveiligheid, maar ik heb wel een vermoeden…

Rotte appels

Daarnaast wordt gesteld dat het bedrijfsleven maatregelen moet nemen ter verbetering van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties. Op zich geen nieuwe uitspraak, maar wel iets dat vaak wordt uitgelegd met de modekreet zelfregulering. Het is de branche zelf die de rotte appels zou moeten aanpakken. Hoe, wordt er alleen niet bij verteld. Vaak wordt in deze context de link gelegd met certificering. De branche zou ervoor moeten zorgen dat een certificaat in het leven wordt geroepen voor bedrijven die iets goed doen, bijvoorbeeld een goed veiligheidsbeleid. De minder presterende bedrijven, die dus geen certificaat kunnen behalen, zouden zo worden gestimuleerd om hun prestaties te gaan verbeteren. Met het behalen van het certificaat laten bedrijven zien dat zij de juiste zaken aanpakken en een voldoende niveau behalen.

In de praktijk werkt dit zelden zo mooi als het hier wordt geschetst. De controle van de overheid op de bedrijven neemt af, want er is immers een certificaat voor. Maar blind varen op die certificaten heeft al tot veel problemen geleid in het verleden. De certificaten worden namelijk verstrekt door bedrijven die hiertoe inspecties gaan uitvoeren. Deze bedrijven hebben, net als alle andere bedrijven, tot doel om winst te maken. Dus als je onvoldoende verdient aan het uitdelen van certificaten, dan verzin je nieuwe aanvullende zaken om meer te verdienen. Je gaat opleggen dat je vaker moet komen controleren, dat er allerlei zaken moeten worden aangepast waar jouw bedrijf toevallig ook werkzaam in is en je dreigt geen certificaat meer af te geven als dat niet gebeurt. Wie houdt er toezicht op deze inspectie-instellingen?

Invulling

De overheid heeft nog altijd een terugtrekkende rol. Er moet flink worden bezuinigd. Dus als er iets met minder mensen kan, dan pakt men die kans graag. Het is dus aan de branche om een goede invulling te geven aan de vereisten die men nu bedacht heeft. Alhoewel het maar de vraag is hoe lang dit stand houdt, omdat er wellicht nog vele debatten zullen komen en er ongetwijfeld ook nog nieuwe rapporten worden uitgebracht.

Petrochem 3, 2021

21 april 2021

nieuws

Yolande Verbeek finalist Plant Manager of the Year 2021 verkiezing

AGENDA

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.