blog

Column: Snelle, technologische ontwikkelingen

Publicatie

10 okt 2014

Auteur

Jan Van Doorslaer

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

Het was uitgerekend op 1 september dat ik mijn driemaandelijkse babbel had met Wouter De Geest, CEO van BASF Antwerpen. Het was de start van het schooljaar en dus wisselden we van gedachten over de stijgende interesse bij jongeren voor technisch-chemische opleidingen. Dat fenomeen is in Vlaanderen al enkele jaren aan de gang.

Keerpunt

Vooreerst enkele cijfertjes. Aan de universiteiten zijn er voor de opleidingen waaruit de sector van de chemie & life sciences rekruteert drie procent meer inschrijvingen. Ogenschijnlijk niet veel, maar enkele jaren geleden gingen die inschrijvingen met eenzelfde cijfer naar beneden. Hier is dus een keerpunt gerealiseerd. Aan de hogescholen is dit cijfer voor chemiegerichte opleidingen zelfs met zeven procent gestegen, voor de richting elektromechanica met twaalf procent.

Helemaal verheugend is het succes van de richting chemische procestechnieken in het zogenaamde Se-n-SE-onderwijs (secundair na secundair). Dat extra jaar noteerde 165 inschrijvingen wat 24 procent meer is dan vorig schooljaar, en maar liefst een verdriedubbeling betekent in vergelijking met de start vijf jaar geleden. Het is deze richting die rechtstreeks leidt tot een job als procesoperator, een knelpuntberoep in Vlaanderen. Want zo herinnerde de De Geest eraan: ‘Om de vergrijzing in onze sector op te vangen, hebben we jaarlijks tweeduizend

nieuwe mensen nodig.’

Explosief ontwikkelend

Maar of die instroom voldoende zal zijn om de uiterst snelle, technologische ontwikkelingen van de komende decennia bij te houden, is zeer de vraag, zo mijmerde De Geest. En hij verwees daarbij naar een recent onderzoek van Mc Kinsey Global Institute over hoe nieuwe technologische ontwikkelingen ons dagelijkse leven zullen verstoren, maar welke nieuwe kansen

zich ook zullen aandienen met deze ontwikkelingen. Die alsmaar sneller wordende ontwikkelingen zullen zoveel nieuwe producten en diensten aanbieden dat we het moeilijk zullen

hebben om alles bij te benen.

De technologische sectoren die Mc Kinsey identificeerde als

potentieel explosief ontwikkelend zijn: het mobiele internet en vooral de apps die ons leven letterlijk overhoop kunnen gooien, de artificiële intelligentie, het ‘things internet’, de ‘cloud-technology’, nieuwe robots, autonome rij- en vaartuigen, nieuwe energie-opslag, 3D-printing, nieuwe materialen, nieuwe gas- en olie-exploratie en hernieuwbare energie.

Als je de samenvatting van de studie leest, begin je je af te vragen waar we naartoe gaan en hoe we dat als maatschappij opvangen. Waar gaan we de technologen halen om dat te beheersen, en zo voegt De Geest er meteen aan toe: ‘Hoe gaan we daar als ondernemingen en als decision makers mee om?’ Voor ondernemingen en medewerkers worden snelheid en aanpassingsvermogen basisbegrippen.

Sociale gevolgen

Dat zal niet alleen de druk op de arbeidsmarkt en de vraag naar technici doen toenemen maar ook sociale gevolgen hebben, want naast de laaggeschoolden dreigen nu ook de middengeschoolden uit de boot te vallen en hoe vang je dat op als maatschappij? Hoe gaan de onderwijs- en vakbondswereld daar straks mee om? En hoe gaan we onze ondernemingsorganisatie aanpassen als we straks onderdelen niet meer hoeven te bestellen, maar gewoon kunnen printen en aanmaken met 3D-technologie?

Antwoorden hebben we voorlopig nog niet, maar die zullen we wel vinden. Zo wijst ook de geschiedenis van de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling uit. Conclusie: geen

paniek maar toch wel een tandje bijsteken in het vooruitdenken. En dit samen met de ondernemers- en onderwijswereld en sociale partners om in wederzijds vertrouwen onze ondernemingen van de toekomst uit te bouwen.

 

Jan Van Doorslaer

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.