blog

Column: Verschil moet er zijn

Publicatie

22 apr 2014

Auteur

Chris Aldewereld

Categorie

Petrochem

Soort

blog

Tags

In mijn laatste column ben ik ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen de chemische industrie en de spoorsector. Aanvullend daarop wil ik u een kleine anekdote niet onthouden. Er is momenteel namelijk veel te doen over het vervoer per spoor in Nederland. Voor emplacementen is men algemene regels aan het opstellen, de incidenten op het spoor lijken onder een vergrootglas te liggen en de Nederlandse chemische sector maakt zich zorgen over imagoschade door de vele lekkages die momenteel lijken op te treden bij spoorketelwagons.

Met de brandende wagon met ethanol van inmiddels reeds drie jaar geleden in het achterhoofd, maakt men zich in Nederland bovendien zorgen over de snelheid waarmee dergelijke incidenten kunnen worden beheerst. En welke catastrofale gevolgen dit zou kunnen hebben als er niets verandert.

Onder de indruk

Zo is enige weken geleden een team van experts afgereisd naar Antwerpen om daar een test bij te wonen van een Turbolöscher. Dat is, in lekentaal, een brandweerwagen met daarop twee straalmotoren en waterkanonnen met een enorme watercapaciteit. In dit geval werd deze ter beschikking gesteld door een groot chemisch bedrijf in het noorden van Antwerpen, die hem bij haar bedrijfsbrandweer heeft. De test moest meer inzicht geven in de bruikbaarheid van zo’n ding. De afstand waarop het apparaat water kan doen neerkomen, zou een oplossing moeten bieden voor de geringe bereikbaarheid op de Nederlandse emplacementen.

Men was zeer onder de indruk van de mogelijkheden en de Gazet van Antwerpen kopte enige dagen later: ‘Belgen tonen Nederlanders hoe het moet.’ In België blijkt dus de expertise te zijn voor dit Nederlandse vraagstuk. Maar wat men niet heeft vermeld: voordat het machtige apparaat zijn gigantische hoeveelheden water los kon laten op de emplacementsporen, is men enige uren bezig geweest om meerdere slangen uit te leggen. Het benodigde water moest van minimaal anderhalve kilometer verderop komen.

Dat was geen eenvoudige klus en het was zeker niet iets wat snel is gerealiseerd. Terugdenkend aan de mogelijke gevolgen bij een forse brand op een emplacement, waar allerlei soorten gevaarlijke stoffen bij elkaar kunnen komen, is tijd het enige dat men echt niet heeft. Een puntje van aandacht dus.

Duidelijk verschil

We kunnen ons in Nederland vreselijk druk maken over incidenten en het voorkomen en bestrijden ervan, en willen alles tot in de kleinste details hebben geregeld voor het geval dit ene incident zich eens in de honderd jaar voordoet. In België denkt men daar klaarblijkelijk ander over. Het emplacement waar de test met de Turbolöscher werd gehouden, had slechts één grote vijver met water ter beschikking voor bluswater. Terwijl we in Nederland om de tweehonderd meter een aansluitpunt willen hebben, dat direct met pompen van water wordt voorzien. Een duidelijk verschil.

En dat geldt niet alleen voor dit ene geval. In Europa is wetgeving opgesteld voor de zwaarste categorie industrie. Deze wetgeving is gemaakt naar aanleiding van een zwaar ongeval in het noorden van Italië, waarvan mensen nu nog altijd de gevolgen ondervinden. In alle landen van de Europese Unie is deze Europese wetgeving vertaald in wetten van de landen zelf. Daardoor zouden in alle betrokken landen dezelfde eisen moeten worden gesteld aan bijvoorbeeld een raffinaderij. Maar de praktijk blijkt anders te zijn.

Stapelgek

Hoewel de gedachte van de verschillende landelijke wetgevingen hetzelfde is, is in de praktijk de uitvoering niet overal even gelijk. Ook op dit vlak zijn zeker verschillen aan te wijzen tussen Nederland en België, maar ook met Duitsland en andere landen. Waar in Nederland een zware last bij de bedrijven wordt neergelegd, gebeurt dat niet overal. Dat is erg lastig voor multinationals die vestigingen hebben in heel Europa. En dan heb ik het nog niet eens over de verschillen in wetgeving met de Verenigde Staten of landen in Azië. Het is voor een bedrijf lastig een standaard te ontwikkelen, die overal ter wereld zonder commentaar wordt geaccepteerd. Daar moet je als bedrijf stapelgek van worden.

Toch zullen verschillen altijd nodig blijven. Waar elders veel ruimte is, heeft men in Nederland te maken met een dichtbevolkt land. En de Nederlanders hebben nu eenmaal de gewoonte om alles tot in detail uit te werken.

Petrochem 4, 2021

28 mei 2021

blog

Expertblog: Functional safety & cybersecurity zijn de Yin & Yang in process safety

AGENDA

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.