Avantium heeft de eerste paal geslagen voor haar FDCA-fabriek op Chemie Park Delfzijl. De fabriek gaat jaarlijks 5 kiloton furaandicarbonzuur produceren, de belangrijkste bouwsteen voor de honderd procent plantaardige, recyclebare kunststof PEF. Het is de bedoeling dat de bouw eind 2023 is voltooid, zodat PEF vanaf 2024 op de markt kan komen.

Voor de grondstoffen van de FDCA-fabriek heeft Avantium een overeenkomst gesloten met landbouwcoöperatie Tereos. Deze levert fructose siroop die honderd procent bio-based is. De suikers in de siroop zijn afkomstig van onder meer suikerbieten, suikerriet, tarwe, mais, aardappelen, houtmeel of houtsnippers.

Afnemers zijn onder andere chemiebedrijf Toyobo (Japan), polyesterfolieproducent Terphane (VS), drankenbottelaar Refresco (Nederland) en de internationale leverancier van harde verpakkingen Resilux (België). Voor het polymeriseren van FDCA naar PEF heeft Avantium een overeenkomst gesloten met Selenis, een bedrijf dat wereldwijde actief is op het gebied van speciale polyesterproducten.

Vier procesunits

De FDCA-fabriek bestaat uit vier procesunits. De eerste unit dampt de fructosestroop in, waarna deze bij hogere druk en temperatuur, in aanwezigheid van methanol, wordt gedehydrateerd. In de tweede unit reageert het gevormde tussenproduct bij verhoogde druk en temperatuur met zuurstof tot ruwe FDCA. De derde unit zuivert het ruwe FDCA met waterstofgas. Verschillende bijproducten reageren hierbij tot minder nadelige stoffen of tot stoffen die bij de volgende stap kunnen worden afgescheiden. Vervolgens wordt FDCA in een fysische stap verder gezuiverd en gedroogd zodat het eindproduct, zuivere FDCA, ontstaat.

Demonstratiefabriek

De nieuwe FDCA-fabriek wordt gebouwd nabij Avantium’s pilot bioraffinaderij, die glucose en lignine produceert uit non-food biomassa. En nabij haar tweede demonstratiefabriek, die glucose omzet in plantaardige mono-ethyleen glycol (MEG), een duurzame grondstof voor de chemische industrie.

TNO neemt octrooien op het gebied van bio-aromaten over van het Nederlandse chemische technologiebedrijf Avantium. TNO versterkt hiermee haar Biorizon-programma.

Aromatische verbindingen zijn belangrijke bouwstenen voor de chemische industrie. Ze worden onder meer gebruikt in medicijnen, plastics, kleurstoffen en smaakstoffen. Op dit moment worden vrijwel alle aromatische verbindingen gewonnen uit aardolie, maar ze kunnen ook uit biomassa worden gehaald. Dit vermindert de afhankelijkheid van aardolie, leidt tot minder CO2-uitstoot en biedt een duurzaam perspectief voor de chemische industrie.

Verf

TNO en  Avantium werken sinds 2013  nauw samen in aromatenonderzoek op basis van biomassa. Dat gebeurt in Shared Research Center Biorizon. Met het overnemen van de octrooien maakt TNO naast uitbreiding van het aantal bio-aromaten ook de ontwikkeling van nieuwe productieroutes mogelijk. Bio-aromaten openen de weg naar nieuwe toepassingen en nieuwe producteigenschappen zoals verf met een hogere UV-stabiliteit.

Avantium bouwt zijn eerste commerciële fabriek in Delfzijl. Deze gaat industriële suikers omzetten in grondstoffen voor groene plastics. Met de vestiging van de vijf kiloton fabriek zet Avantium de stap van proeffabriek naar commerciële productie. Een definitief investeringsbesluit volgt nog dit jaar, waarna de eerste productie in 2023 moet volgen.

De nieuwe fabriek is gebaseerd op door Avantium zelf ontwikkelde technologie. Met die technologie kan het bedrijf plantaardige grondstoffen omzetten in FDCA. Dit is een belangrijke grondstof voor de nieuwe, groene plasticsoort PEF. Deze kan volledig uit plantaardige grondstoffen worden gemaakt. Bovendien is PEF goed recyclebaar en kwalitatief beter dan het gangbare PET-plastic dat uit aardolie wordt gemaakt.

Financiering

De bouw van de fabriek vergt een investering van 150 miljoen euro. Om Avantium bij de financiering op weg te helpen, heeft een consortium van regionale financiers samen met de provincie Groningen en Groningen Seaports een flinke bijdrage in het vooruitzicht gesteld. In totaal gaat het daarbij om een bijdrage van dertig miljoen euro. ‘Ook dankzij een eerder dit jaar verkregen Europese subsidie zijn we daarmee goed op weg om de financiering voor ons vlaggenschipproject rond te krijgen’, stelt Tom van Aken, CEO van Avantium. ‘We hopen voor het eind van 2020 een investeringsbesluit te kunnen nemen.’

Proeffabrieken

Avantium heeft al twee proeffabrieken in Delfzijl. Met de eerste – Dawn – worden industriële suikers geproduceerd uit niet voor voedsel geschikte biomassa. De tweede demonstratiefabriek – Ray – zet industriële suikers om in plantaardige mono-ethyleen glycol (MEG), een duurzame grondstof voor de chemische industrie.

Joint venture

Avantium vormde eerder al een joint venture met BASF – Synvina – om een commerciële fabriek voor de productie van groene FDCA van de grond te krijgen. Het toenmalige vlaggenschip met een capaciteit van 50.000 ton per jaar zou in Antwerpen worden gebouwd. Twee jaar geleden kondigde Synvina echter aan de pilotfase te verlengen om bepaalde stappen in het proces nog verder te optimaliseren. De bouw van de commerciële fabriek werd daarom uitgesteld met 24 tot 36 maanden. Een jaar later stapte BASF uit de joint venture en kwam de technologie van Synvina weer volledig terug in handen van Avantium. Deze is daarop ondergebracht in dochter Avantium Renewable Polymers.

Avantium gaat een nieuwe demonstratiefabriek bouwen die mono-ethyleenglycol (MEG) uit suikers gaat produceren. MEG is een grondstof bij de productie van onder andere polyester textiel en plastics, zoals PET en Avantium’s biogebaseerde alternatief daarvan, namelijk PEF.

Het proces dat Avantium heeft ontwikkeld voor de productie van MEG verloopt in één enkele stap en wordt Mekong genoemd. In de demonstratiefabriek kan het bedrijf de technologie opschalen, de technische en economische haalbaarheid van het proces valideren en gegevens verzamelen om een milieu-levenscyclusanalyse uit te voeren. Waar de fabriek komt te staan is nog niet bekend, maar de ingebruikname is gepland voor 2019.

Zambezi

Binnenkort opent Avantium haar pilotfabriek voor bioraffinage op Chemie Park Delfzijl. Deze moet de technische en economische haalbaarheid van het Zambezi-proces valideren. Daarbij worden houtsnippers en andere tweede generatie biomassa omgezet in glucose en lignine.

Daarnaast werkt het bedrijf ook aan een bioplasticfabriek in Antwerpen, een samenwerking van Avantium en BASF. Dit project heeft vertraging opgelopen. Begin dit jaar is de pilotfase verlengd om problemen in het productieproces op te lossen. Deze fabriek zal daarom pas in 2023-2024 operationeel zijn.

Avantium maakt de overname bekend van de activa van Liquid Light, een ontwikkelaar van elektrochemische processen. Liquid Light heeft gepatenteerde procestechnologie ontwikkeld waarmee belangrijke chemicaliën kunnen worden geproduceerd uit koolstofdioxide (CO2).

Met de acquisitie worden de technologieën van Liquid Light en Avantium gecombineerd met als doel de ontwikkeling van een mondiaal toonaangevend platform voor elektrokatalyse en het commercialiseren van nieuwe procestechnologieën die CO2 als grondstof gebruiken voor de productie van duurzame chemicaliën en materialen.

Liquid Light, dat in 2008 door Princeton University werd verzelfstandigd, heeft ruim 35 miljoen dollar geïnvesteerd in energiebesparende elektrochemische technologieën voor het omzetten van CO2 in belangrijke chemicaliën. Het bedrijf heeft in de Verenigde Staten meer dan honderd patenten aangevraagd, waarvan er ruim twintig zijn verleend voor de productie van verscheidene chemische bouwstenen die worden gebruikt in grote bestaande markten, waaronder oxaalzuur, glycolzuur, ethyleenglycol, propyleen, isopropanol, methylmethacrylaat en azijnzuur voor de productie van polymeren, coatings en cosmetica.

De door Liquid Light ontwikkelde technologie en geregistreerde patenten worden geïntegreerd in het Avantium-bedrijfsonderdeel Renewable Chemistries en het reeds bestaande R&D-programma voor elektrochemie. De combinatie van de expertise van Liquid Light op het gebied van elektrochemie met de expertise van Avantium op het gebied van katalyse en procestechnologie zal de basis vormen voor een ongeëvenaard technologieplatform voor de ontwikkeling van innovatieve productietechnologieën voor het omzetten van CO2 in chemicaliën en materialen.

Elektrochemie

Tom van Aken, Chief Executive Officer van Avantium: ‘De overname van Liquid Light is een belangrijke stap in onze strategie, die gericht is op het creëren en commercialiseren van baanbrekende technologieën op het gebied van duurzame chemie. Hiermee krijgen wij meer mogelijkheden dan alleen de katalytische conversie van biomassa. Dankzij deze overname kunnen wij een krachtig technologieplatform ontwikkelen gebaseerd op het gebruik van CO2 als grondstof. Zo kan een afvalstof worden omgezet in waardevolle producten zoals chemicaliën en kunststoffen.’

Gert-Jan Gruter, Chief Technology Officer van Avantium: ‘Elektrokatalyse is een opkomende technologie in de chemische industrie waarbij elektrische energie en katalytische reacties worden gebruikt voor het opwekken van chemische reacties. Dankzij deze technologie kan hernieuwbare energie van bijvoorbeeld windparken of zonnepanelen worden gebruikt door de chemische industrie, waardoor de CO2-voetafdruk significant kleiner wordt. Met de omvangrijke portefeuille van patenten van Liquid Light komt Avantium in de wereldwijde top qua intellectueel eigendom op het gebied van elektrochemie.’

De integratie van de activa van Liquid Light in Avantium is voltooid en per direct effectief. De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt.