The Ocean Cleanup ontwikkelt geavanceerde technologieën om de oceanen van plastic te ontdoen. DNV GL verifieert en bevestigt de herkomst van plastic producten als oceaanplastic.

De eerste partij oceaanplastic is aan land gebracht na de missie naar de Great Pacific Garbage Patch. Dit is ’s werelds grootste ophoping van plastic afval, met een oppervlakte van 1,6 miljoen vierkante kilometer. De aan land gebrachte partij plastic afval zal worden getransformeerd in producten. Deze worden verkocht, zodat de organisatie geld kan ophalen om bij te dragen aan de financiering van de verdere schoonmaak van de oceaan.

“Om transparantie op de markt te brengen, hebben we DNV GL gevraagd om een standaard op te stellen. DNV GL heeft elke stap van oceaanplastic gevolgd en zal dit blijven doen. Zo kunnen we bevestigen of de herkomst van plastic in onze producten werkelijk 100% uit de oceaan afkomstig is”, zegt Boyan Slat, oprichter en CEO van The Ocean Cleanup.

De verificatie van Ocean Plastic

Producten die als oceaanplastic zijn gelabeld, zijn mogelijk niet volledig afkomstig uit de oceaan. Op dit moment is het niet verplicht om een onafhankelijke derde partij te laten controleren of het materiaal afkomstig is uit de oceaan. De herkomst van plastic dat in de producten van The Ocean Cleanup wordt gebruikt zal door DNV GL worden geverifieerd.

DNV GL is al anderhalf jaar bezig met het opstellen van eisen en verificatieprocessen. Deze processen maken een optimale traceerbaarheid mogelijk en verduidelijken hoe oceaanplastic wordt gedefinieerd. Als volgende stap zullen de eisen worden ontwikkeld tot een standaard, die openstaat voor alle partijen die geïnteresseerd zijn in de certificering van producten uit oceaanplastic. Het zorgt ervoor dat de oorsprong van teruggewonnen plastic wordt gedefinieerd en geverifieerd. Consumenten kunnen erop vertrouwen dat producten die worden gemaakt van het plastic verwijderd uit de oceaan, ook daadwerkelijk hiervan afkomstig zijn.

Van plastic afval tot product

The Ocean Cleanup wil het plastic afval recyclen. Dit heeft als hoofddoel het financieren van de verdere schoonmaak van de oceaan. Het is de bedoeling om aantrekkelijke, duurzame producten te ontwikkelen die gemaakt zijn van materiaal dat is ingezameld in de Great Pacific Garbage Patch. Tot nu toe zijn er nog geen producten op de markt gebracht die volledig gemaakt zijn van plastic afkomstig uit zee. Dit blijkt een andere ambitieuze uitdaging te zijn voor de organisatie.

Het gebruik van groene waterstof wordt op de langere termijn economisch haalbaar. Onder meer door het toenemende aandeel van wind- en zonne-energie in de energiemix. Dat stelt DNV GL in haar Energy Transition Outlook. Daardoor wordt duurzaam opgewekte elektriciteit goedkoper en dus ook de omzetting naar waterstof via elektrolyse. Rond 2035 verwacht het onderzoeksbureau het omslagpunt. 

Voorlopig is waterstof geproduceerd via elektrolyse van water nog duur. De productie uit aardgas blijft voorlopig nog beduidend goedkoper. Maar dat gaat op den duur wel veranderen, stellen energie-experts van DNV GL in het rapport ‘Hydrogen in the electricity value chain’. Ze zien drie belangrijke ontwikkelingen die groen waterstof tussen 2030 en 2050 economisch haalbaarheid maken.

Nul

Ten eerste zullen de kosten van elektrolyzers dalen als gevolg van leereffecten en verwachte dalende kosten van de ontwikkeling van apparatuur. Belangrijk daarbij zullen praktijkcases zijn. En die komen er ook. In Nederland zijn recentelijk meerdere elektrolyse-installaties aangekondigd. Daarnaast zullen perioden vaker voorkomen waarin kostprijzen voor elektriciteit laag of zelfs nul zijn. Dat komt door van de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor ontstaat een overschot aan beschikbare energie voor het elektriciteitsnet.

CO2-belasting

Ten slotte verwachten de onderzoekers dat de CO2-uitstoot steeds meer belast gaat worden. In de komende jaren zullen industrieën hun CO2 -uitstoot verder verminderen als gevolg van bijvoorbeeld de invoering van CO2-belasting en het stimuleren van CO2 -arme oplossingen.