Producenten zijn ervan overtuigd dat het gebruik van  Industrial Internet of Things (IIoT) hen helpt de bedrijfsvoering te verbeteren en de winstgevendheid met minstens tien procent te verbeteren. De meesten vinden het echter lastig de juiste plannen te ontwikkelen om van de technologie te profiteren, zo blijkt uit een onderzoek van IndustryWeek in opdracht van Emerson.

Het onderzoek toont aan dat zestig procent de mogelijkheden van IIoT onderzoekt of er pilotprojecten mee uitvoert. Slechts vijf procent baseert de investeringen op een duidelijke businesscase die beschrijft hoe de technologie het best te implementeren is. Het overgrote deel van de investeringen in IIoT bevindt zich momenteel nog in de fase van planontwikkeling en kleinschalige proeven, vaak als onderdeel van een groter programma om de operationele activiteiten efficiënter te maken.

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste uitdagingen voor deze programma’s zijn: bedrijfscultuur, ontbreken van een duidelijke bedrijfsstrategie en gebrek aan kennis over welke technologie meetbare verbeteringen oplevert. Mike Train, executive president van Emerson Automation Solutions: ‘Een klein percentage bedrijven dat al een duidelijk businessplan heeft ontwikkeld voor IIoT, bouwt een grote voorsprong op ten opzichte van hun concurrenten. We raden andere bedrijven in ieder geval aan om de volgende twee cruciale stappen te overwegen: begin klein, en investeer in toepassingen die een duidelijke businesscase mogelijk maken.’

Sleutel tot succes

Ondanks de uitdagingen rond IIoT en Operational Excellence programma’s, geeft meer dan de helft van de ondervraagden aan dat ze mogelijkheden zien voor operationele verbeteringen die de winstgevendheid met minstens tien procent verbeteren. Ze noemen automatisering en competentieontwikkeling als de belangrijkste bronnen voor return on investment.

IIoT is heel geschikt voor kleinschalige projecten, bijvoorbeeld monitoring van de gezondheidsstatus van apparatuur of het energieverbruik op een locatie. Deze projecten zijn eenvoudig meetbaar en geven de bedrijven tegelijkertijd de mogelijkheid om met de opgedane expertise omvangrijkere toepassingen te evalueren. Het onderzoek bevestigt deze benadering. 61 procent van de ondervraagden gaf aan dat hun beste businesscase is gebaseerd op klein beginnen en vervolgens uitbouwen. Het blijkt dat bij een succesvolle implementatie van IIoT, de afdelingen operations, engineering en IT actief samenwerken. ‘Technologieteams zijn de eerste om te bevestigen: Operations moet vooroplopen bij technologieplannen voor operationele verbeteringen’, aldus Train. ‘Een nauwe samenwerking tussen informatie- en operationstechnologie is de sleutel tot succes bij het implementeren van IIoT projecten die voldoen aan de bedrijfsdoelen.’