ExxonMobil en Synthetic Genomics hebben deze maand een nieuwe fase aangekondigd in hun gezamenlijke onderzoeksprogramma naar algen als biobrandstof. Daarmee moet het technisch mogelijk worden om in 2025 dagelijks tienduizend vaten algenbiobrandstof te produceren.

Tijdens de nieuwe onderzoeksfase zullen de twee bedrijven veldonderzoek doen waarbij natuurlijk voorkomende algen in verschillende vijvers in Californië zullen worden gekweekt. Zodoende krijgt men meer inzicht in fundamentele technische parameters, waaronder viscositeit en doorstroming, iets wat in een laboratoriumopzet minder goed kan worden nagebootst. De resultaten van dit onderzoek zijn belangrijk om vast te stellen hoe de technologie kan worden opgeschaald ten behoeve van een potentiële commerciële toepassing.

Doorbraak

ExxonMobil en Synthetic Genomics werken sinds 2009 samen aan onderzoek en ontwikkeling van olie uit algen voor een hernieuwbare brandstof met minder CO2-emissies, als alternatief voor brandstoffen van vandaag. In 2017 kondigden zij al een doorbraak aan in hun algenonderzoek. Dit onderzoek resulteerde in een gemodificeerde algenstam waarmee het oliegehalte kon worden verdubbeld zonder dat de algengroei aanzienlijk werd belemmerd – één van de grootste uitdagingen naar een commerciële schaalbaarheid.

De wereldwijde vraag naar transportgerelateerde energie zal tot en met 2040 naar verwachting met ongeveer 25 procent toenemen. Het versneld verlagen van de uitstoot van de transportsector zal een cruciale rol spelen bij het verlagen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.