Nouryon, Tata Steel en Port of Amsterdam willen samen een groene waterstoffabriek bouwen op het terrein van Tata in IJmuiden. De samenwerking moet het grootste duurzame waterstofcluster van Europa opleveren.

Nouryon, voorheen AkzoNobel Speciality Chemicals, wil de fabriek met een capaciteit van 100 megawatt bouwen op het terrein van Tata Steel. Het staalbedrijf heeft de waterstof nodig voor de productie van staal, en kan hiermee de staalproductie verduurzamen. Het bedrijf denkt hiermee 350.000 ton minder CO2 uit te stoten. Gelijk aan de CO2-uitstoot van 40.000 huishoudens.

Windparken

Voorwaarde om de fabriek te bouwen is wel dat er groene stroom geleverd wordt door windmolenparken op de Noordzee. Heel veel windmolens want er is ook heel veel groene stroom nodig om voldoende duurzame waterstof te produceren. Dat is volgens de bedrijven een taak van de overheid maar wel essentieel.

Het havenbedrijf van Amsterdam  gaat vooral kijken hoe de groene waterstof gedistribueerd kan worden en hoopt op de komst van nieuwe industrie. Dat is nodig om de terugloop van fossiele brandstoffen in de haven straks op te vangen. De waterstof kan ook een grote bijdrage leveren aan emissievrij transport in de regio. Bovendien kan waterstof een alternatief zijn voor verwarming van huizen in de stad.

Investering

De komende twee jaar gaan de bedrijven onderzoeken of de plannen technisch en financieel haalbaar zijn. En in 2021 wordt een definitief besluit genomen. Het gaat om een flinke inverstering die de bedrijven niet alleen willen en kunnen dragen. De overheid of EU zullen financieel bij moeten dragen.

Delfzijl

Begin dit jaar maakte Nouryon (toen nog AkzoNobel) bekend dat het samen met Gasunie de mogelijkheden voor waterstofproductie in de Eemsdelta onderzoekt. Op Chemiepark Delfzijl willen de bedrijven een installatie ontwikkelen die, met een 20 megawatt waterelektrolyse-unit, duurzaam geproduceerde elektriciteit omzet in drie kiloton groene waterstof per jaar.

Beide projecten kunnen samen een flinke stap in het verder opschalen van de elektrolysetechnologie. Elektrolyse is vooralsnog duur, maar brede inzet kan de technologie beduidend goedkoper maken, door schaalvoordelen.

 

In de transitiefase naar hernieuwbare brandstoffen hebben Havenbedrijf Amsterdam en Titan LNG een langlopende huurovereenkomst ondertekend voor de Amsterdamse haven als ‘thuishaven’ voor Titans LNG bunkerponton de FlexFueler001.

Vloeibaar aardgas (LNG) is geschikt voor zeer uiteenlopende scheepstypes en -groottes. LNG biedt milieuvoordelen omdat het een einde maakt aan SOx (zwavel) en fijnstof emissies, en het de uitstoot van NOx (stikstof) met 85 procent vermindert. Ook verlaagt LNG de CO2-uitstoot. Door de inzet van vloeibaar aardgas als scheepsbrandstof wordt bovendien voldaan aan huidige en toekomstige regelgeving.

Amerikahaven

De FlexFueler001 gaat als eerste in zijn soort in Europa efficiënte, betaalbare en veilige LNG-bunkerdiensten leveren. Met deze overeenkomst onderstreept de haven haar ambitie met de LNG-bunkermarkt de haven te ontwikkelen tot duurzaam internationaal energieknooppunt. De Amerikahaven wordt de thuislocatie van de FlexFueler001 die eind 2018 operationeel zal zijn. Schepen kunnen dan 24/7 bunkeren. Dankzij de diepgang van 9,70 meter naast de FlexFueler kunnen ook zeeschepen langszij komen bunkeren op de thuislocatie. Normaliter zal de FlexFueler, gebruikmakend van een duwboot, echter naar het te bunkeren zeeschip toe varen.

Een 180 meter lange olietanker heeft een schrobbeurt van een robot van Fleet Cleaner gekregen tijdens het laden en lossen in de Amsterdamse haven. Dat was de eerste keer. Deze robot reinigt scheepshuiden van schepen en ontdoet deze van aangroei zoals slijm, algen en mosselen.

Door het verwijderen van aangroei kunnen rederijen een aanzienlijke hoeveelheid brandstof besparen en daardoor duurzamer opereren. De robot is in staat om het gehele schip te reinigen, zowel onder als boven water en over gekromde oppervlakten van allerlei scheepstypes. De verwijderde aangroei vangt de robot op. Via de toevoerslag wordt dit naar het filtersysteem op het werkschip gepompt en daar in verschillende stappen gefilterd.

Fleet Cleaner mag met een vergunning van Rijkswaterstaat in alle Nederlandse havens schepen reinigen. De installatie is daarnaast gecertificeerd om in petroleumhavens te mogen werken.

Fotobijschrift: de Tosca krijgt een schoonmaakbeurt van de witte robot van Fleet Cleaner. Fotocredit: Haven Amsterdam