Wie wordt 8 juni, tijdens Deltavisie 2017, uitgeroepen tot winnaar van de VOMI Safety Xperience Award? Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan het bedrijf waar werknemers van dienstverleners de beste veiligheidsbeleving hebben. De genomineerden zijn: Shell Moerdijk, ExxonMobil en de Nederlandse Aardolie Maatschappij, asset Groningen. Namens deze bedrijven vertellen respectievelijk Paul Buijsingh, Raymond van der Horst en Carl Schmitz hoe zij op de site een veilige werkomgeving creëren om ervoor te zorgen dat eigen medewerkers en aannemers iedere dag gezond en wel huiswaarts keren.

Shell Nederland Chemie Moerdijk

Shell Nederland Chemie Moerdijk

Shell Nederland Chemie Moerdijk: ‘Vertrouwen in elkaars expertise’

Als het gaat om veiligheid op de site van Shell Moerdijk dan is gelijkwaardigheid het sleutelwoord. Site manager Paul Buijsingh vertelt dat twee jaar geleden heel bewust is gekozen voor deze aanpak: ‘Je krijgt een beter resultaat in output en in veiligheid als je samenwerkt op basis van gelijkwaardigheid. Dit betekent onder andere dat de expertise van de aannemers serieus wordt genomen en dat er naar elkaar wordt geluisterd.’

Op de site van Shell Moerdijk worden basischemicaliën geproduceerd. Onder andere etheen, propeen, butadieen, propeenoxide en styreenmonomeer. Buijsingh vertelt zijn verhaal terwijl honderd meter verder mannen en vrouwen van zowel Shell als diverse aanneembedrijven druk bezig zijn met de turnaround van de etheenoxide-fabriek. ‘Honderden mensen zijn nu bezig met groot onderhoud van onze EO-fabriek. Vanuit Shell wordt deze turnaround goed voorbereid en vervolgens zijn het vooral de aannemers die de werkzaamheden uitvoeren. Installaties open maken, schoonmaken en indien nodig repareren of vervangen.’ De dag ervoor was sprake van een near-miss. ‘Eén van de aannemers heeft een voorwerp van enkele meters hoogte laten vallen. We vonden dit dermate serieus dat we vandaag een Safety Stand Still hebben gehouden. We hebben even een moment van bezinning ingebouwd.’ Dat dit gebeurt, wordt alleen maar gewaardeerd door de aannemers, zo blijkt als Buijsingh hierover in gesprek raakt met een medewerker van Bilfinger. ‘Een goede zaak dat hier met een Safety Stand Still aandacht aan wordt besteed. Voor hetzelfde geld was het wel uitgelopen op een serieus ongeluk en dan ben je verder van huis.’ Spontaan vertelt de aannemer dat hij het ook zeer waardeert dat alles hier bespreekbaar is en dat iedereen aanspreekbaar is. ‘Dat is bij andere bedrijven nog wel eens anders.’

Het borgen van de veiligheid voor al die mensen die werkzaam zijn op de site van Shell Moerdijk is absoluut een uitdaging, erkent Buijsingh. De introductie van de Contractor Shell Board, waarin Shell- en contractorcollega’s in clusters nauw samenwerken, heeft veel betekend voor de verbetering in persoonlijke veiligheid en procesveiligheid. ‘Het belangrijkste uitgangspunt van de CSB is gelijkwaardigheid. Dit komt tot uitdrukking in wederzijds vertrouwen en vakmanschap; we accepteren elkaars expertise volledig en durven hierop te leunen. Daarnaast gaat het om luisteren naar elkaar en het creëren van een werksituatie waarin mensen elkaar durven aan te spreken. Van Shell naar aannemer, maar ook vice versa. En natuurlijk is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de geldende regels en de afspraken die je met elkaar maakt.’

Het pad dat Shell Moerdijk is ingeslagen komt op vele manieren tot uiting. Naast de Contractor Shell Board ontwikkelde het bedrijf samen met contractors ook het Shell Safety Center waar mensen worden opgeleid op het gebied van veiligheid. Er worden veiligheids- en kwaliteitsrondes gelopen en ook dit gebeurt gezamenlijk. ‘Gelijkwaardigheid en samenwerken gaan hand in hand. Het is een reis die we samen zijn gestart met het doel om veiligheid naar een hoger niveau te brengen. En daar ben ik, weliswaar gepast, best trots op.’

ExxonMobil Rotterdam Chemical Plant

ExxonMobil Rotterdam Chemical Plant

ExxonMobil: ‘Het doel: Nobody gets Hurt’

ExxonMobil is voor de derde keer op rij genomineerd voor de VOMI Safety eXperience Award en volgens site manager Raymond van der Horst geeft dat aan dat aannemers waarderen hoe ExxonMobil omgaat met veiligheid. ‘We zien hen als partner in onze bedrijven en we delen met elkaar het streven ‘Nobody gets Hurt’. We zorgen voor elkaar.’

De verdeling eigen mensen versus aannemers op de sites verschilt. ‘We zijn nu bezig met een vrij grote investering en dan hebben we al snel honderd man extra rondlopen. Tijdens groot onderhoud hebben we misschien wel meer aannemers dan eigen mensen rondlopen. We hebben elkaar nodig.’ Het credo is dan ook ‘we doen het samen’ en dit is voor alle werkzaamheden het belangrijkste uitgangspunt.

Volgens Van der Horst begint het verbeteren van de veiligheid met erin geloven dat elk incident te voorkomen is. ‘Het gaat hier over gedrag. Durven we elkaar aan te spreken? Durf je op de stopknop te drukken? Heb je de risico’s in beeld en neem je de tijd die nodig is om het risico op een incident volledig te elimineren? Op deze vragen moeten alle mensen volmondig ‘ja’ kunnen antwoorden.’ Dat betekent soms dat de klus net wat langer duurt dan gepland, maar dat is dan prima. ‘We krijgen de job af, hoe dan ook. Vertraging vanuit veiligheidsperspectief kan ik uitleggen. Een incident valt niet uit te leggen.’

ExxonMobil werkt met een methode die is ontwikkeld door Dr. Jim Bennett; het Loss Prevention System. ‘Toen we hiermee startten was het eerste gevoel ‘ach, weer een systeem’ en er werd zuchtend aan begonnen. Maar inmiddels ziet iedereen dat het werkt’, vertelt Van der Horst vol enthousiasme. ‘Ik zie hoe mensen op een andere manier, een veiligere manier, hun werk uitvoeren en ik word daar erg vrolijk van.’ Basis van dit systeem is een eenvoudig stoplichtmodel. Bij stap 1 – het stoplicht staat op rood – moet je nadenken over de risico’s. Niet beginnen voor je deze in beeld hebt. Vervolgens vraag je jezelf af wat je kunt doen om risico’s te voorkomen en uiteindelijk ga je hiernaar handelen – stoplicht op groen. ‘Is de ladder op drie punten gezekerd? Zitten al je tools vast aan een lanyard? Het is een manier van denken die je ook meeneemt naar huis. Hoe steek je de straat over? Ga je voor de makkelijke, snelle weg of loop je tien meter verder naar het zebrapad?’

Aandacht voor veiligheid is er doorlopend. Nieuwe mensen worden hierin meegenomen. ‘Je moet continu verifiëren, motiveren, trainen. Goed gedrag wordt beloond en natuurlijk geven we zelf het goede voorbeeld. Zo dragen we uit dat we erin geloven dat elk incident te voorkomen is en jawel, daarmee voorkomen we incidenten.’

Nederlandse Aardolie Maatschappij, Asset Groningen

Nederlandse Aardolie Maatschappij, Asset Groningen

Nederlandse Aardolie Maatschappij, Asset Groningen: ‘Veiligheid is hier geen poster aan de muur’

Het onderhoud voor de Asset Groningen, dat het Groninger gasveld opereert, wordt uitgevoerd door een consortium. Het GLT-Plus consortium is voortgekomen uit het Groningen Long Term Project (GLT) dat in 1997 is opgericht voor het renovatieproject Groningen. Al het onderhoud, modificaties en incidentele projecten worden uitbesteed aan het consortium. ‘Als je al zo lang met elkaar samen werkt, weet je wat je aan elkaar hebt’, vertelt operations manager Carl Schmitz.

Door deze lange termijn samenwerking is een prima relatie opgebouwd. ‘Zodra de aannemers hier het hek binnen lopen, zijn ze onderdeel van het team Groningen. De kleur van de overall is niet belangrijk.’ Die gelijkheid is volgens Schmitz essentieel om de veiligheid te kunnen waarborgen. ‘Het gaat om vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Wanneer je elkaars gelijke bent, durf je elkaar over en weer aan te spreken als het gaat om veiligheid.’

Vanuit de Nederlandse Aardolie Maatschappij wordt er alles aan gedaan om uit te dragen dat veiligheid zeer serieus wordt genomen. ‘Maandelijks is er een veiligheidsoverleg waar iedereen die binnen het hek is, verplicht aan moet deelnemen. Onder de noemer ‘Let’s talk safety’ worden lunchsessies gehouden waarbij NAM’ers en contractors vanuit alle lagen met elkaar aan tafel zitten. Verder zijn er LMRA afspraken en Toolbox meetings.’ Communicatie gaat op de Asset Groningen twee kanten op. ‘We luisteren naar elkaar. Als je er niet op deze manier mee om gaat, dan is het credo ‘veilig werken’ slechts een poster aan de muur en gaat het nooit werken.’

De truc is volgens Schmitz dus echt ‘practice what you preach’. ‘Wij geven het goede voorbeeld en als we zeggen dat we een contractor alle ruimte geven om zijn mond open te doen, dan doen we dat ook. Iemand die durft te melden dat er iets fout is gegaan, krijgt een schouderklopje en geen reprimande.’

Dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij is genomineerd vindt Schmitz een grote eer. ‘We hebben nu al gewonnen. Dat we zijn genomineerd is een erkenning dat we het goed doen.’ Wat Schmitz terugkrijgt van de aannemers is dat ze zich serieus genomen voelen en dat ze merken dat er voor ze wordt gezorgd. ‘Er wordt wel gezegd: ‘Jullie luisteren ook echt’ en daar begint het mee. Open staan voor elkaar, naar elkaar luisteren. Dat geeft het vertrouwen dat we op de Asset Groningen voor elkaar zorgen. We zijn allemaal lid van hetzelfde team en we willen allemaal aan het eind van de dag gezond en wel weer thuiskomen.’