Het Chinese energiebureau NEA kondigde in zijn vijfjarenplan forse investeringen aan in schone energiebronnen. De Chinezen willen de komende vijf jaar 342 miljard euro investeren in de ontwikkeling van zonne-energie (PV en CSP), windenergie, waterkracht en kernenergie. Het land kampt al langer met de gevolgen van het gebruik van fossiele, met name kolen, energie.

De luchtkwaliteit in China lijdt regelmatig onder de enorme zucht naar energie van het land. Steenkool is nog steeds de grootste fossiele grondstof die het land rijk is en wordt daarom volop verstookt in energiecentrales. De Chinese overheid is er dan ook veel aan gelegen om de emissies terug te dringen. Ook economische motieven spelen mee. Zo zullen de investeringen in schone energie naar schatting zo’n dertien miljoen extra banen opleveren. Als alles naar planning verloopt, betrekken de Chinezen in 2020 vijftien procent van hun energie uit schone bronnen. Dat betekent dat steenkool nog steeds voor het grootste deel de energiebehoefte afdekt.

De omstandigheden zijn gunstig, met name omdat de kosten voor de aanleg van concentrated solar Power (CSP) centrales de afgelopen jaren bijna zijn gehalveerd. Volgens experts kunnen de Chinezen met het gereserveerde bedrag van één triljard Yuan Rembini zo’n duizend zonnecentrales bouwen. Iets minder geld gaat naar de bouw van windparken en de aanleg van waterkrachtcentrales.