Neptune Energy, ExxonMobil-dochter XTO Netherlands, Rosewood Exploration en EBN Capital ondertekenden een samenwerkingsovereenkomst voor het L10 offshore koolstofafvang- en opslagproject in de Nederlandse Noordzee.

De overeenkomst bundelt de technische en commerciële capaciteiten van de bedrijven, die ruimte bieden om jaarlijks vier tot vijf miljoen ton CO2 ondergronds op te slaan. De partners willen in 2022 het definitieve concept selecteren en denken zelfs eind dit jaar de front end engineering gereed te hebben. Op dat moment kunnen de partijen een aanvraag voor een opslagvergunning indienen.

De partners hebben al verkennende gesprekken met industriële uitstoters uit verschillende sectoren. Ze lopen daarbij vooruit op de de komende ronde voor aanvragen voor SDE++ financiering van de Nederlandse autoriteiten.

Groter gebied

Deze fase van het L10-project voor koolstofafvang en -opslag heeft het potentieel om jaarlijks vier tot vijf miljoen ton CO2 op te slaan voor industriële klanten. Het consortium injecteert het broeikasgas in uitgeputte gasvelden rond de door Neptune geëxploiteerde gebieden L10-A, B en E. Het is de eerste fase in de potentiële ontwikkeling van het grotere L10-gebied als een CO2-opslagreservoir met een groot volume.

 

Neptune Energy heeft een contract met Borr Drilling afgesloten voor het uitvoeren van boringen in zowel het Nederlandse als het Britse deel van de Noordzee. Het combineren van de boringen voor beide landen bespaart niet alleen kosten, maar ook emissies. De overeenkomst heeft een contractwaarde van  21,4 miljoen dollar.

Borr Drilling’s Prospector 1 jack-up rig zal de booractiviteiten uitvoeren. Dit platform beschikt over de nieuwste technologieën, waardoor het mogelijk is de koolstof- en stikstofemissies tijdens de activiteiten tot 95 procent te verminderen. Het betreft vier boringen voor Neptune Energy op het Nederlandse deel van de Noordzee. Allereerst een exploratieboring naar ondiep gas (shallow gas), ten tweede een boring van een additionele put in een bestaand veld. En daarna nog twee activiteiten voor het veilig ontmantelen van putten die aan het einde van hun levenscyclus zijn.

De Prospector 1 maakt gebruik van een Selective Catalytic Reduction (SCR)-systeem dat de uitstoot van stikstof (NOx) en koolstof (COx) vermindert. Harvey Snowling. Het contract omvat een optie voor nog een aantal putten, nadat deze eerste boorcampagne van zeven maanden is voltooid.

Nieuw gebied

‘Deze investering in het vinden van een nieuw gasveld laat zien dat we toekomst zien in de gaswinning op de Noordzee’, zegt Michiel van der Most, Directeur van Neptune Subsurface. ‘Dit gas bevindt zich zo’n 200 kilometer ten noorden van Den Helder. Exploratie naar ondiep gas is een nieuw geologisch werkgebied voor Neptune. Het gas zit hier dichterbij de oppervlakte dan de meeste van onze velden en is een mooie aanvulling op ons Nederlandse portfolio. De andere boring gaat om de vierde put in een bestaand veld, waarmee we de levensduur van het veld verlengen en de winning nog efficiënter maken.’

Lex de Groot, Managing Director van Neptune Energy in Nederland is blij met deze activiteiten. ‘Aardgas is in de komende jaren nog een belangrijke energiebron voor Nederland. We kunnen nog niet zonder. Dan is het beter om Nederlands aardgas uit kleine velden op de Noordzee te gebruiken, dan gas uit het buitenland te importeren. Dat geïmporteerde gas heeft namelijk een circa 30 procent hogere CO2-uitstoot. Dat maakt een wereld van verschil voor het milieu.’

Half februari 2020 is een succesvolle start gemaakt met de gaswinning uit de nieuwe Noordzee gasput L5a-D4 op het Nederlandse deel. Deze put ligt in het L5a-D veld op iets meer dan 100 kilometer ten noorden van Den Helder.

Lex de Groot, managing director van Neptune Energy in Nederland zegt: ‘De nieuwe Noordzee gasput L5a-D4 betreft een zogenoemde hoge druk, hoge temperatuur-put en is geboord tot een diepte van 5,5 kilometer onder de Noordzee. Door deze uitdagende omstandigheden heeft het boorproces langer geduurd dan bij conventionele putten. Mooi om te zien dat deze uitdagende boring in het diepst producerende gasveld in het Nederlandse deel van de Noordzee veilig is gelukt. Veiligheid staat bij ons altijd op de eerste plaats.’

CO2-armere energie

De Groot vervolgt: ‘Nederland gaat richting een CO2-arme energievoorziening. Deze twee nieuwe putten dragen daaraan bij. Waar wind- en zonne-energie steeds meer ons elektriciteitsaanbod verduurzamen, is daarnaast het inzetten van Nederlands offshore aardgas om Nederlandse huizen te verwarmen de meest logische keuze. Nederlandse gaswinning uit de kleine velden op de Noordzee dragen direct en indirect bij aan de Nederlandse economie. Daarnaast is aardgas de minst vervuilende fossiele brandstof en kent Nederlands aardgas een ca. 30% lagere CO2-uitstoot dan geïmporteerd aardgas. Dat is een niet te onderschatten verschil als het gaat om het behalen van de Nederlandse klimaatdoelstellingen. Ook de economische bijdrage aan Nederland moeten we zeker niet vergeten. Natuurlijk, in de loop der tijd zal het aandeel aardgas gaan afnemen, maar voorlopig is het nog een belangrijk onderdeel voor onze energiemix.’

Naast deze boring in L5a heeft Neptune Energy vorig jaar nog een boring gedaan. Dat betrof de E17a-A6 put. Deze put ligt op bijna 160 kilometer van Den Helder en is al in oktober vorig jaar succesvol in productie genomen.

Partners in L5a-D4 zijn: Neptune Energy Netherlands (60%), EBN (40%).