Het Havenbedrijf Antwerpen neemt de Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP) over van de huidige aandeelhouders. Met de overname is een bedrag van 44 miljoen euro gemoeid.

Het Havenbedrijf krijgt door de overname het beheer en eigendom van ruim 700 kilometer pijpleidingen in handen. Het leidingennetwerk is voor het overgrote gedeelte verbonden aan de chemische bedrijven in de Antwerpse haven.

Jacques Vandermeiren, CEO van het Havenbedrijf: ‘De aanwezigheid van deze voor België en Vlaanderen economisch belangrijke sector in de haven wordt verder verstevigd, maar ook de vele logistieke stromen binnen en buiten het havengebied verankeren zich verder in en rond Antwerpen. Bovendien zijn pijpleidingen de meest milieuvriendelijke, energie-efficiënte en veilige transportmodus en staan ze garant voor het helpen realiseren van groeimogelijkheden in het kader van de energietransitie.’ Hierbij doelt Vandermeiren op het multifunctioneel aspect van de leidingen. Deze kunnen verschillende stoffen vervoeren, maar zijn ook een belangrijk onderdeel in het aanleggen van warmtenetten. Door de NMP-pijpleidingen gaan nu vooral ethyleen en propyleen en technische gassen voor afnemers in de haven en in het achterland.

De Antwerpse haven is de afgelopen jaren uitgegroeid tot polymerenhub van Europa. Nergens anders worden zoveel polymeren geproduceerd en verdeeld als in Antwerpen. Voorkomen dat deze kleine plastic bolletjes terechtkomen op plaatsen waar ze niet thuishoren, zoals in het water of natuurgebieden, is daarbij een topprioriteit. De Antwerpse bedrijven die actief zijn in deze sector dragen duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Daarom zetten zij, samen met het Havenbedrijf Antwerpen, VOKA, essenscia en Plastics Europe, hun schouders onder het ‘Zero Pellet Loss’ project dat het verlies van deze kleine bolletjes moet vermijden of tot een absoluut minimum moet beperken.

Op dinsdag 10 oktober ondertekent het Havenbedrijf Antwerpen, samen met de betrokken partners, het ‘Operation Clean Sweep’ charter van Plastics Europe. Antwerpen is de eerste haven die dit charter ondertekent.

 

Foto: Paul Nettles