Vervoerders en verladers kunnen voortaan bij de de Servicedesk Basisnet terecht met vragen over het vervoer en de routering van gevaarlijke stoffen over het spoor. Doel is om vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk via de Betuweroute te laten verlopen.

De Servicedesk zal naast het beantwoorden van vragen ook actief voorlichting gaan geven aan goederenvervoerders en verladers. De voorlichting is bedoeld om vervoerders in sommige gevallen alternatieve routes te laten overwegen. Daarnaast gaat de Servicedesk de vervoersstromen met gevaarlijke stoffen in beeld brengen voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De servicedesk is een samenwerking van Prorail met het Bureau InfoMil van Rijkswaterstaat, dat formeel aangesteld is voor voorlichting over de wet Basisnet waarin het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgelegd. Sinds 1 april 2015 is Basisnet van kracht op de weg, het water en het spoor. Met het Basisnet wordt geprobeerd een evenwicht te vinden tussen het vervoer van gevaarlijke stoffen, ruimtelijke ontwikkelingen en veiligheid.