De Europese proces- en maakindustrie heeft een paar sterke troeven in handen, maar zal die de komende jaren op een slimme en vernieuwende manier moeten uitspelen om voorop te blijven lopen.

Allereerst zullen fabrieken in de toekomst vol moeten inzetten op digitalisering van hun productiefaciliteit- en processen. ‘Fabrieken zullen heel anders geopereerd, geautomatiseerd en gedigitaliseerd zijn’, stelt Maurice Houben, director Strategy & Innovation bij Tebodin. ‘Al in de ontwerpfase zullen er legio slimme technologieën worden meegenomen om ervoor te zorgen dat de fabriek zuiniger met zijn grondstoffen omgaat, accurater met zijn energiegebruik en zelfbewuster is van zijn staat van onderhoud.’

Flexibiliteit

Een groot deel van de concurrentiekracht van de fabriek van de toekomst zal afhangen van de mate waarin die fabriek informatie kan verzamelen, delen, communiceren en analyseren. Dat geeft immers een voorsprong in betrouwbaarheid, efficiency en de kwaliteit van het eindproduct: drie elementen die bepalend zijn voor het rendement van investeringen in fabrieken.

Tegelijkertijd maakt dit de fabriek van de toekomst autonomer dan ooit tevoren, waardoor die sneller speciale producten en batches zal kunnen leveren. Productiemodules worden naar behoefte aaneengeschakeld terwijl machines eenvoudiger zijn in te stellen, te monitoren en te moduleren. Deze flexibiliteit is eveneens een succesfactor voor de fabriek van de toekomst.

Elektrificatie

Daarnaast benoemt Tebodin groene en duurzame aspecten. De fabriek van de toekomst draait (bijna) volledig op hernieuwbare energie. Elektrificatie zal zorgen voor nieuwe, disruptieve businessmodellen, omdat met elektrische aandrijving industriële processen anders ontworpen kunnen worden. Ook zal de fabriek van de toekomst maximaal moeten inzetten op het terugbrengen van haar eindproduct naar het begin van de keten, waar het opnieuw als grondstof kan worden gebruikt. Ook moet in de verschillende stappen in de productieketen worden gestreefd naar zo min mogelijk verlies van grondstoffen in de lucht, water en bodem en in restafval.

Download hier de white paper De drie succesfactoren voor de fabriek van de toekomst van Tebodin.