Water als energiebron kan voorzien in meer dan vijftig procent van de warmtevraag van de gebouwde omgeving. Daarom presenteerde STOWA de Handreiking Aquathermie in Hoorn. In deze handreiking staat hoe en wanneer water als energiebron succesvol in de praktijk kan worden gebracht. De gemeente Hoorn wil verschillende pilotprojecten starten.

Aquathermie is de verzamelterm voor warmte en koude uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. De Handreiking dient als stappenplan voor gemeenten, waterschappen en andere organisaties om hiermee aan de slag te gaan. Aquathermie is in veel gevallen geschikt voor een haalbare, betaalbare en bedrijfszekere warmtevoorziening. Uit recent onderzoek blijkt de potentie van thermische energie uit water als alternatief voor aardgas groter te zijn dan gedacht.

Markermeer

Hoorn heeft met de ligging aan het Markermeer volop mogelijkheden om aquathermie te benutten. Tijdens de bijeenkomst zijn kansrijke projecten in beeld gebracht. Bijvoorbeeld voor het aardgasvrij maken van Schouwburg Het Park die aan het water ligt. Of de kansen van een nieuwe persleiding in een woonwijk en het benutten van de warmte van een drinkwaterleiding.

Voor de meest kansrijke projecten gaan pilots van start. Daarnaast is er een initiatief van ondernemers van bedrijventerrein Hoorn-80. Zij verkennen of dit bedrijventerrein dankzij aquathermie meer energie kan produceren dan dat het gebruikt.

Samenwerking

In de Handreiking komen technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten aan bod. Ook beschrijft de handreiking de vereiste samenwerking tussen onder andere gemeente, waterbeheerder, netbeheerder, gebouweigenaren en energieleveranciers.

Het is mogelijk om kwalitatief hoogwaardig en volledig afbreekbaar PHA-bioplastic te maken van het slib uit rioolwater. Dat heeft een proefproject van vier waterschappen en partners bewezen. Zij zoeken nu naar investeerders om meer duurzaam PHA-bioplastic te kunnen produceren.

Het PHA-bioplastic kan voor veel producten worden gebruikt. Ondernemers hebben het plastic inmiddels succesvol verwerkt in festivalmuntjes, plectrums, kratjes voor waterplanten en ‘loodvrij’ vislood.

Productie opvoeren

In het proefproject werd per week één kilo aan plastic geproduceerd in de rioolwaterzuivering in Bath van waterschap Brabantse Delta. Omdat de kosten per kilo nu nog te hoog zijn voor commerciële bedrijven moet deze hoeveelheid, met behulp van investeerders, omhoog naar honderdduizend kilo per week.