Een aantal afvalenergiebedrijven wil de mogelijkheden van het afvangen en hergebruiken van CO2 in de glastuinbouw verder onderzoeken. Afvalenergiebedrijven AEB Amsterdam, HVC, AVR Rotterdam en CO2-leverancier OCAP hebben hiervoor een subsidie ontvangen via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ook afvalenergiebedrijf Twence heeft hiervoor recent een subsidiebeschikking ontvangen.

Bij deze afvalenergiebedrijven komt bij de verbranding van niet-recyclebaar restafval jaarlijks ongeveer 4 megaton CO2 vrij. Naar verwachting kan zeker de helft van die CO2 worden afgevangen en getransporteerd naar glastuinbouwbedrijven. In de glastuinbouw is CO2 noodzakelijk voor de groei van de gewassen. LTO Glaskracht heeft er eerder al op gewezen dat de Nederlandse glastuinbouw jaarlijks zo’n zes megaton CO2-uitstoot. Als tuinders de CO2 van afvalenergiebedrijven kunnen hergebruiken, hoeven ze het zelf niet te produceren door aardgas te verbranden.

Op deze manier kan de glastuinbouw overstappen op duurzame energie. Ook heeft deze uitbreiding van het aantal beschikbare CO2-bronnen en het CO2-leidingnetwerk een betere leveringszekerheid tot gevolg. Die leveringszekerheid is essentieel omdat de tuinders zonder zekere beschikbaarheid van CO2 niet kunnen overschakelen op duurzame warmte.

Details in kaart brengen

Uitbreiding van de beschikbare bronnen en het netwerk kan daarnaast een bijdrage zijn aan een mogelijk CO2 Smart Grid. Daarmee zouden bedrijven die CO2 uitstoten meer mogelijkheden krijgen om hun CO2 te transporteren naar andere bedrijven die het als grondstof kunnen gaan gebruiken.

Dat de mogelijkheden er zijn om CO2 af te vangen bij afvalenergiebedrijven en te hergebruiken in de glastuinbouw, is al langer duidelijk. De studies moeten nu de economische, technische en maatschappelijke details in kaart brengen. In totaal zijn met deze studies enkele miljoenen euro’s gemoeid.