Wetenschappers van Zuyd Hogeschool hebben een flowreactor ontwikkeld voor de productie van een specifieke soort nanomateriaal. Met dit materiaal kan de lichtopbrengst van zonnepanelen vijf tot tien procent worden verhoogd. Het nanomateriaal wordt verwerkt in de folie die onder het afdekglas van een zonnemodule zit.

De flowreactor maakt het mogelijk om het nanomateriaal snel en gecontroleerd te produceren. De ontwikkeling van de reactor is onderdeel van een project waarin drie Zuyd lectoraten samenwerken met tien gespecialiseerde mkb-bedrijven, Brightlands Materials Center en Chemelot Innovation and Learning Labs. ‘Doordat we vanaf het begin konden beschikken over alle benodigde kennisgebieden om vanuit de flowreactor en het nanomateriaal tot een zonnepaneel te komen, en in die keten van kennis samengewerkt hebben aan het bedenken van oplossingen, konden we een hoog ontwikkeltempo realiseren’, aldus Pascal Buskens, lector Nanostructured Materials van Zuyd Hogeschool en principal scientist bij Brightlands Materials Center en TNO. ‘In iedere fase van het proces kijken de deskundigen uit vorige en volgende fasen mee, dat helpt enorm.’

Team van studenten

Studenten van diverse opleidingen van Zuyd werken mee in alle deelfasen van de ontwikkeling en de bouw van de flowreactor. Vier studenten werken aan de synthese van het nanomateriaal, en er is een team van studenten begonnen om met docenten en gespecialiseerde bedrijven te bedenken hoe het nanomateriaal het best in de folie kan worden geïntegreerd. De Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) gaat onderzoeken of hetzelfde nanomateriaal in de glastuinbouw kan worden ingezet om de lichtinval in kassen, en daaruit voortvloeiend de gewasopbrengst, te verbeteren.

Bekijk hier een filmpje over het Flow4Nano-project.