nieuws

EC keurt Nederlands allocatieplan voor CO2-emissiehandel goed

Publicatie

7 jul 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

BRUSSEL – De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gegeven aan acht nationale toewijzingsplannen voor CO2-emissierechten. Vijf plannen – van Denemarken, Ierland, Nederland, Slovenië en Zweden – zijn onvoorwaardelijk aanvaard. Drie andere – van Oostenrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk – zijn goedgekeurd mits daarin bepaalde technische wijzigingen worden aangebracht. In dat geval zijn zij automatisch aanvaard, zonder dat zij door de Commissie een tweede keer hoeven te worden beoordeeld. In totaal worden in de acht toewijzingsplannen bijna 2,9 miljard ton CO2-emissierechten toegewezen aan ruim 5000 installaties. Het Nederlandse allocatieplan is onvoorwaardelijk aanvaard, nadat het in juni nog was aangepast. Europees Commissaris voor Milieu Margot Wallström verklaarde: ‘Met het besluit van vandaag is een cruciale stap genomen, die voor bijna de helft van de installaties die aan de pan-Europese regeling zullen deelnemen, de weg naar emissiehandel vrijmaakt. Dit besluit toont aan dat het ons ernst is met het beleid ten aanzien van klimaatverandering: het zorgt ervoor dat de handel in emissierechten, zoals gepland, op 1 januari van volgend jaar van start kan gaan.’ In de nationale toewijzingsplannen wordt aangegeven hoeveel CO2-emissierechten de lidstaten voornemens zijn toe te wijzen voor de handelsperiode 2005-2007, en hoeveel daarvan voor elke installatie zijn bestemd. De taak van de Commissie bestaat erin, de plannen te toetsen aan elf toewijzingscriteria die in een bijlage van de richtlijn emissierechtenhandel zijn opgenomen. De belangrijkste van deze criteria moeten garanderen dat het plan spoort met de totaalstrategie van het betrokken land in het perspectief van zijn Kyoto-doelstelling. Andere criteria hebben betrekking op non-discriminatie, op de EU-regelgeving inzake concurrentie en staatssteun en op technische aspecten. De Commissie heeft besloten een inbreukprocedure in te leiden tegen een aantal lidstaten die hun plan nog niet hebben ingediend en/of de richtlijn emissierechtenhandel nog niet in nationaal recht hebben omgezet.

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.