Negen partijen onderzoeken de mogelijkheden voor groen gas op het terrein van de voormalige gaszuiveringsinstallatie in Emmen. Het terrein wordt op dit moment bovengronds ontmanteld.

Het gaat om een samenwerking tussen de gemeente Emmen, Engie, Gasunie, Gasunie Transport Services, Ludan Energy, Combinatie Greenpark Next, Energiebeheer Nederland, Stichting New Energy Coalition en NAM. Samen willen ze onderzoeken of en hoe groen gas kan bijdragen aan de energietransitie en hoe de uitrol en ontwikkeling van groen gas in Nederland kan worden versneld.

Met de industriële bestemming en de bestaande verbindingen met de regionale en landelijke energie-infrastructuur, kan het GZI-terrein een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. In juli heeft een aantal partijen ook al een intentieverklaring ondertekend voor het verkennen van de mogelijkheid van een waterstoffabriek op het terrein.

Lees meer over de plannen voor een waterstoffabriek.

Het opruimen van de voormalige gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen gaat beginnen. De NAM sloot de GZI afgelopen voorjaar en heeft SGS Search en VSM Sloopwerken ingeschakeld om de gaszuiveringsinstallatie te ontmantelen.

Dat levert NAM een groot terrein op met tal van mogelijkheden. Met de industriële bestemming en de bestaande verbindingen met de regionale en landelijke energie-infrastructuur, kan het GZI-terrein een belangrijke rol spelen bij de energietransitie. NAM denkt daarbij aan een waterstoffabriek, groen gas en zonne-energie. Zo heeft een aantal partijen in juli een intentieverklaring ondertekend voor het verkennen van de mogelijkheid van een waterstofgasfabriek.

Hergebruik

VSM begint de ontmanteling met de onderdelen die makkelijk zijn te verwijderen. Halverwege november of begin december volgt het zwaardere werk, dat vermoedelijk een aantal maanden in beslag zal nemen. Daarna is het de beurt aan de ondergrondse leidingen. De onderdelen en materialen worden zoveel mogelijk aangeboden voor hergebruik.

Lees meer.