In de transitiefase naar hernieuwbare brandstoffen hebben Havenbedrijf Amsterdam en Titan LNG een langlopende huurovereenkomst ondertekend voor de Amsterdamse haven als ‘thuishaven’ voor Titans LNG bunkerponton de FlexFueler001.

Vloeibaar aardgas (LNG) is geschikt voor zeer uiteenlopende scheepstypes en -groottes. LNG biedt milieuvoordelen omdat het een einde maakt aan SOx (zwavel) en fijnstof emissies, en het de uitstoot van NOx (stikstof) met 85 procent vermindert. Ook verlaagt LNG de CO2-uitstoot. Door de inzet van vloeibaar aardgas als scheepsbrandstof wordt bovendien voldaan aan huidige en toekomstige regelgeving.

Amerikahaven

De FlexFueler001 gaat als eerste in zijn soort in Europa efficiënte, betaalbare en veilige LNG-bunkerdiensten leveren. Met deze overeenkomst onderstreept de haven haar ambitie met de LNG-bunkermarkt de haven te ontwikkelen tot duurzaam internationaal energieknooppunt. De Amerikahaven wordt de thuislocatie van de FlexFueler001 die eind 2018 operationeel zal zijn. Schepen kunnen dan 24/7 bunkeren. Dankzij de diepgang van 9,70 meter naast de FlexFueler kunnen ook zeeschepen langszij komen bunkeren op de thuislocatie. Normaliter zal de FlexFueler, gebruikmakend van een duwboot, echter naar het te bunkeren zeeschip toe varen.