Odfjell Terminals Rotterdam breidt de steigercapaciteit uit. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Havenbedrijf Rotterdam. Odfjell verlengt en versterkt haar bestaande steiger om schepen van het formaat LR2 (Long Range) met een maximum van 160,000 DWT te kunnen ontvangen. Hierdoor is de terminal in staat bestaande en nieuwe klanten meer mogelijkheden te bieden om producten op een efficiënte wijze aan te voeren en op te slaan.

Het Havenbedrijf Rotterdam verdiept de haven tot een diepte van circa 15 meter om dit soort grote schepen toegang te geven tot de Derde Petroleumhaven waaraan Odfjell ligt. Odfjell en het Havenbedrijf Rotterdam investeren gezamenlijk in het aantrekken van additionele op- en overslag en het uitbreiden van de bestaande dienstverlening.

Directeur Erik Kleine van Odfjell Terminals Rotterdam: ‘We spelen in op de wensen van onze klanten om steeds grotere schepen te kunnen afhandelen.’

Odfjell verwacht de vernieuwde steiger in het laatste kwartaal van 2018 in gebruik te nemen.