Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam (UvA) hebben een katalysator uitgevonden die koolstofdioxide doeltreffend kan omzetten in koolstofmonoxide. Deze uitvinding maakt een duurzame toepassing van CO2 mogelijk. Mocht de katalysator ook op grotere schaal succesvol blijken, dan kan CO2 hiermee worden omgezet in bruikbare chemische stoffen.

De hoeveelheid CO2 in de atmosfeer neemt gestaag toe. Er wordt gezocht naar oplossingen voor het terugdringen van de hoeveelheid CO2 door het gas in te zetten als grondstof. Het gebruik van koolstofdioxide als grondstof en het omzetten ervan in bruikbare chemische stoffen of brandstoffen is lastig, vanwege de moleculaire stabiliteit van de verbinding. De activering of reactivering van CO2 vormt vanwege deze stabiliteit een enorme uitdaging.

De onderzoekers achter de katalysator, UvA-scheikundigen Edwin Gnanakumar en Shiju Raveendran, zijn erin geslaagd dit activeringsprobleem op te lossen met een katalysator die CO2 onder omgevingsdruk en bij lage temperaturen kan omzetten. De CO kan vervolgens met behulp van bestaande technologie worden omgevormd tot een aantal gangbare koolwaterstoffen. Zo ontstaat een efficiƫnte manier om CO2 te verwerken. De onderzoekers waren bezig met proeven voor een ander product, maar ontdekten bij toeval dat de katalysator uiterst gevoelig bleek voor CO2. Langetermijntests in een stroomreactor wezen uit dat de katalysator actief blijft, en dat biedt mogelijkheden voor het op grotere schaal inzetten van andere toepassingen, zoals de omzetting van industriƫle rookgassen.