nieuws

Industrie wacht op Brussel bij aanleg propyleenpijpleiding

Publicatie

2 jun 2004

Categorie

Petrochem

Soort

nieuws

Tags

PERNIS – Er is inmiddels tien miljoen euro besteed aan de voorbereiding voor een Europese pijpleiding voor propyleen. Maar de betrokken chemieconcerns, waaronder Shell, BP en DSM, weten nog steeds niet zeker of het project doorgaat. Want de Europese Commissie heeft twijfels over de rechtmatigheid van subsidies die nationale overheden hebben toegezegd. Zonder die bijdragen is de aanleg kansloos, waarschuwt de petrochemische industrie. 'Een pijpleiding is vreselijk duur. De rendementen liggen ver beneden de normen die de concerns hanteren', verklaart Henk Becker, senior manager van European Pipeline Development Company BV, belast met de ontwikkeling van de buisleiding.
Het gaat om een verbinding van Rotterdam via Antwerpen naar het Ruhrgebied, een afstand van 520 kilometer. Regeringen en industrie zijn eensgezind in hun opvatting dat die buis hard nodig is. Vervoer van propyleen per spoor of binnenschip is riskanter. Bovendien komen er via een pijp geen gassen vrij in de lucht. Duitsland hoopt door de aanleg van de baan meer werkgelegenheid te kunnen creëren. Als de pijp er komt, krijgt de kunststofindustrie in het Ruhrgebied meer groeikansen. Zonder die verbinding dreigt de sector de slag met concurrenten in de VS te verliezen. Een buisleiding biedt de industrie een gegarandeerde aanvoer van grondstoffen. Op die basis durven ze verder te investeren, anders niet. Spoor en binnenvaart bieden minder zekerheid. De rail kampt met beperkte capaciteit, de binnenvaart met fluctuerende waterstanden en soms met dichtgevroren vaarwegen. 'De petrochemie is een 24-uursbedrijf. Gemiste productie haal je nooit meer in', zegt Becker. Maar een pijp is eigenlijk onbetaalbaar, in de ogen van de industrie. Zelfs met inbegrip van alle efficiencywinst. De overheden willen bijspringen, juist vanwege de maatschappelijke voordelen. De drie betrokken landen hebben 25,5 miljoen euro toegezegd op een investeringssom van bijna 150 miljoen euro. Dan nog zit het consortium met een aanloopverlies van 38 miljoen euro.
De Europese Commissie ziet de investering als een particulier initiatief. Daar past geen subsidie bij. Overheidssteun kan de concurrentiepositie van binnenvaart en rail schaden, of anders wel de positie van chemieproducenten die buiten het project staan, meent Brussel. Twee onbekende partijen hebben bezwaar aangetekend bij de EU-autoriteiten. Het consortium is zich van geen kwaad bewust. Want de pijpleiding krijgt een semi-publiek karakter. 'Elke markpartij kan van de buis gebruikmaken, groot of klein, aandeelhouder of niet. Voor iedereen geldt hetzelfde tarief', stelt Becker. En de schipper moet niet klagen. Want die betaalt zelf vrijwel niets voor de kanalen. Blijkt de pijp toch lucratiever dan verwacht, dan moet het consortium de steun terugbetalen. Becker: 'Wij willen de markt voor propyleen niet beheersen, wij willen een infrastructureel probleem oplossen, samen met overheden.'
Als Brussel daar een stokje voor steekt, dan houdt het voor de industrie op. 'De petrochemie investeert niet à priori in infrastructuur. Dat is een taak van de overheid. Als een buisleiding uitblijft, moet de overheid maar zorgen voor een ruimere railcapaciteit', vindt Becker. In dat geval is Nederland duurder uit. Want dan moet om redenen van veiligheid het rangeeremplacement bij Venlo worden verplaatst. Dat kost 134 miljoen euro. Met de pijpleiding zou Nederland klaar zijn met een subsidie van vier miljoen euro. De bemoeienis van Brussel is een tegenslag voor de deelnemers in het consortium. Met name kunststoffabrikant Sabic, die snakt naar een pijplijn naar zijn fabriek in Gelsenkirchen, had gehoopt op een verkorte procedure bij de mededingingsautoriteiten. Becker: 'Door de langere voorbereidingstijd, wordt het alleen maar duurder.' Andere potentiële gebruikers zijn er wel, maar die wachten 'rustig achter de gordijnen' tot de zaak is beklonken. 'Brussel moet weten dat de huidige aandeelhouders de zwaarste last dragen en de grootste risico's lopen.'

Petrochem 3, 2022

29 juni 2022

nieuws

Air Products en Gunvor werken aan Rotterdamse importterminal ammoniak

Wellicht vindt u deze artikelen ook interessant

Schrijft u in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.